50books — vraag 33

Deze blog­post is deel 33 van 50 in de serie 50books — 2013

Laat ik allereerst begin­nen met te zeggen wat een geweldig ini­ti­atief ik #50books vind. Elke zondagocht­end is het steev­ast de eerste blog­post die ik ga lezen. En ’s avonds nog­maals, maar dan vooral om de reac­ties. Ik ben daarom erg vereerd dat ik een gast­blog mag schri­jven met een vraag die mij al een tijd­je door het hoofd spookt.

Ook een Man van Hout leest boeken. Op een eRead­er natu­urlijk, want liev­er heb ik dat de bomen bli­jven staan en niet ver­malen wor­den tot pulp voor papi­er. Maar dat terz­i­jde. Nu las ik onlangs ‘The Cuckoo’s Call­ing’, een thriller geschreven door Robert Gal­braith. Ik had nog nooit van deze auteur geho­ord en kocht het boek op de gok. Een­t­je die goed uitviel. Ik las het in één ruk uit. Robert Gal­braith, die moest ik in de gat­en bli­jven houden.

Daar had het bij kun­nen bli­jven, ware het niet dat al spoedig aan het licht kwam dat de auteur Robert Gal­braith niet bestaat. Het is een pseudoniem. En wel van J.K. Rowl­ing. U weet wel, van Har­ry Pot­ter.

Nu mijn dilem­ma. Of eigen­lijk miss­chien wel twee. Ten eerste dus Har­ry Pot­ter. Dat vind ik hele­maal niets. Ver­schil­lende keren een poging gegeven. Ik kwam er niet doorheen. Voor mij ontsteeg het niet de jeugdlit­er­atu­ur, en sor­ry maar die tijd ligt achter me. Toch bleef ik wel nieuws­gierig naar de schri­jf­ster Rowl­ing. Toen haar eerste boek voor vol­wasse­nen uitk­wam heb ik het meteen aangeschaft. Niet echt een suc­ces. ‘The Casu­al Vacan­cy’ heb ik met moeite uit­gelezen.

Het was me inmid­dels duidelijk gewor­den. Rowl­ing en Man van Hout liggen elka­ar niet. Robert Gal­braith en Man van Hout lagen elka­ar wel. Maar Gal­braith bleek Rowl­ing. Wat nu?

Hoe om te gaan met het feit dat een auteur beter (of slechter, want dat kan ook) schri­jft onder pseudoniem? Alles aan­schaf­fen, want als je een van de twee goed vin­dt, dan is het toch logisch dat je de ander ook goed zou moeten vin­den? Tenslotte is het één en dezelfde auteur. Of zijn het ver­schil­lende schri­jf­sti­jlen die de auteur bezigt en is het volkomen nor­maal dat je meer gecharmeerd kunt zijn van het alter ego van een auteur dan van de auteur zelf? Tenslotte, en ook niet geheel onbe­lan­grijk, onder welke auteursnaam sla je het boek eigen­lijk op (of waar zet je het in je kast wan­neer je geen ebook hebt)? Dat zijn de prob­le­men die ik heb bij een auteur die boeken uit­brengt onder pseudoniem.

Vraag 33:
Wat vin­den jul­lie van auteurs die ook onder pseudoniem pub­liceren?

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — vraag 3250books — vraag 34 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets