Maandag, 26 augustus 2013

Een per­fec­te dag

Vori­ge week deed ik er in mijn blog­post Lees­blog­gen nog wat geheim­zin­nig over, maar op een per­fec­te dag als van­daag hoeft dat niet meer: Een nieu­we lees­club voor blog­gers is een feit!

Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur is een lees­club voor blog­gers met een lite­rai­re smaak. Bij deze Not Just Any Blog Club lezen we gelijk­tij­dig het­zelf­de boek en blog­gen er daar­na over in wel­ke vorm we maar wil­len; dat kan een recen­sie zijn, column, mini-essay, een beeld, of een ande­re vorm.

Op de site van Not Just Any Book kun je uit­ge­breid lezen wat de acti­vi­tei­ten en spel­re­gels zijn voor deze lees­club. Op deze plek wil ik een oproep plaat­sen om ook mee te doen. Want wat is er nu leu­ker dan met regel­maat een nieuw boek toe­ge­stuurd te krij­gen, dat ver­vol­gens te lezen, erover te blog­gen en er met de ande­re club­le­den over te discussiëren?

Bij mij lijkt het in ieder geval te pas­sen in een ont­wik­ke­ling van de laat­ste maan­den waar­in ik gelei­de­lijk aan meer tijd uit­trek voor lezen en het uit­wer­ken van mijn lees­er­va­ring. Het is een bron van inspi­ra­tie tot blog­gen waar ik me pret­tig bij ben gaan voe­len. Ik weet en accep­teer dat het ten kos­te zal gaan van ande­re hobby’s die ik in mijn vrije tijd beoe­fen, maar in het tem­po waar­in ik lees (lang­zaam) kan het niet anders. Mis­schien dat door fre­quen­ter te lezen ik de snel­heid weer iet­wat kan opschroe­ven. Ech­ter ik ben altijd bang belang­rij­ke of mooie pas­sa­ges op die manier te mis­sen. Voor­als­nog laat ik me niet opja­gen, lees in mijn eigen rit­me en geniet van al het moois wat voor­bij komt en voor­bij gaat komen via deze nieu­we leesclub.

Wil jij ook elke twee weken een boek ont­van­gen om daar­over te blog­gen? Schrijf je dan in voor de Not Just Any Blog Club ‘Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur’ door een mail te stu­ren naar info [at] notjustanybook.nl o.v.v. Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur. Ver­meld daar­in ook je adres­ge­ge­vens (voor het toe­stu­ren van de boe­ken). Aar­zel niet en bedenk, hoe meer lees­blog­gers, des te meer leesblogposts.

Come on, and make this day a per­fect day!