WE DID IT!

Van­daag was het dan ein­delijk zover. Na weken van inten­sief trainen (zoals dat zo mooi heet in het sport­jar­gon) ging ik deze mid­dag op weg naar Ede om voor het eerst sinds lange tijd weer eens een sportieve uitdag­ing in wed­stri­jd­ver­band aan te gaan: 10 kilo­me­ter hard­lopen voor het goede doel!

RFK_varianten

Voor wie mij op twit­ter een beet­je vol­gt, moet het geen geheim zijn dat ik deze afs­tand regel­matig loop. Vooral op de zondagocht­end na het beluis­teren van de #popmed­i­tatie en het schri­jven van een nieuwe #50books vraag, trek ik steev­ast de ren­schoe­nen aan en probeer bin­nen het uur weer terug te zijn. Het lukt me geregeld om de 10 kilo­me­ter in 55 minuten te voltooien, dus ik durfde het wel aan om mijn collega’s te vertellen dat dit dan ook de streefti­jd zou gaan wor­den voor deze run.

Waar ik het meest tegenop zag was het gedrang bij de start en in de eerste kilo­me­ters, maar dat bleek heel erg mee te vallen. Ik had het geluk redelijk vooraan te staan en stru­ikel­par­ti­jen bleven uit. Daar­na was het zoeken naar het juiste tem­po. En vol­gens de meer ervaren lop­ers is dat er maar een­t­je: je eigen tem­po! Toch besloot ik ergens rond de vier kilo­me­ter aan te klam­p­en bij een stu­dente van de uni­ver­siteit Utrecht (dat sug­gereerde althans haar shirt­je) die mij voor­bij snelde. Tot aan de laat­ste kilo­me­ter hield ik dat vol waar­na ik terugschakelde naar een iets langza­mer tem­po en haar uit het oog ver­loor. Maar het had geholpen. Redelijk fris kwam ik over de fin­ish in een voor mij nieuw per­soon­lijk record van 53 minuten!

kikarun1

Samen met mijn collega’s stond ik niet veel lat­er met een opge­to­gen gevoel klaar voor de groeps­fo­to.

WE DID IT!

kikarun2

~ ~ ~

En de vol­gende uitdag­ing ligt alweer in het ver­schi­et. Op zondag 15 sep­tem­ber wacht de duo-marathon van Win­ter­swijk. Daar is het mogelijk om met z’n 2‑en de marathon te voltooien. Niet door alle­bei te lopen, maar om beurten te lopen en te fiet­sen. Ik ga samen met iemand die bin­nenko­rt de marathon van Ams­ter­dam wil lopen en in Win­ter­swijk als gen­erale repeti­tie de 30 kilo­me­ter in één ruk wil uit­lopen. Daar­na zal ik de resterende 12 kilo­me­ter doen. En nu maar hopen dat hij dan ook daad­w­erke­lijk de volle 30 kilo­me­ter voor elka­ar kri­jgt, want anders gaat het voor mij ook afzien wor­den.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets