50books — Vraag 36

Deze blog­post is deel 36 van 50 in de serie 50books — 2013

Voor de ver­an­de­ring heb ik deze blog­post eens in het voor­uit geschre­ven. Nood­za­ke­lijk. Want ter­wijl jul­lie dit lezen (ik ga ervan uit dat er altijd wel een paar trou­we #50books vol­gers zijn die ’s och­tends vroeg al met­een de nieu­we vraag opzoe­ken) ben ik onder­weg naar Win­ters­wijk voor de mara­thon aldaar. Het bij­zon­de­re is dat je deze mara­thon als duo kunt lopen. Dus geza­men­lijk de afstand over­brug­gen door beur­te­lings te fiet­sen en te lopen. In dit geval ga ik met iemand die als voor­be­rei­ding voor de mara­thon van Amster­dam in okto­ber, mor­gen als laat­ste test 30 km aan één stuk wil lopen. Daar­na mag ik de laat­ste 12 km afleg­gen.

Dus daar­om schrijf ik nu (zater­dag­avond) alvast de nieu­we #50books vraag. Iets wat ik anders altijd op de zon­dag­och­tend doe. En wat is nu meer toe­pas­se­lij­ker dan een vraag die lezen en spor­ten com­bi­neert. Niet of jul­lie den­ken dat lezen ver­ge­le­ken kan wor­den met (top)sport, maar welk boek jul­lie is bij­ge­ble­ven waar­in een bepaal­de sport cen­traal staat. Mis­schien omdat het een sport was die je zelf al beoe­fen­de, of dat je juist van­we­ge het ver­haal ermee bent begon­nen. Het kan ook zijn dat de hero­ïek (of in som­mi­ge geval­len, de tra­giek) van een sport­ver­haal je altijd is bij­ge­ble­ven.

Je hoeft je niet te beper­ken tot romans waar sport is ver­we­ven in het plot. Natuur­lijk mag je ook een (auto)biografie nomi­ne­ren als jouw favo­rie­te sport­ver­haal. Of een diep­gra­ven­de repor­ta­ge die bij­voor­beeld de geld­stro­men bin­nen de voet­bal­we­reld bloot­legt of met nieu­we ont­hul­lin­gen komt over het vele gebruik van ver­bo­den mid­de­len om de sport­pres­ta­ties te ver­be­te­ren. Zolang het maar als (e)boek is uit­ge­ge­ven, kan het genoemd wor­den.

Mis­schien ten over­vloe­de, maar er is geen enke­le reden om je te beper­ken tot één titel. Hoe meer hoe lie­ver. Als je er maar een kor­te beschrij­ving bij geeft waar­om het boek jou zo heeft aan­ge­spro­ken, zodat er hope­lijk weer meer lezers enthou­si­ast wor­den om deze boe­ken te gaan lezen. Ik ben zoals altijd weer heel erg benieuwd waar jul­lie mee aan komen zet­ten!

Vraag 36:
Wat is jouw favo­rie­te sport­boek?

~ ~ ~

19 Replies to “50books — Vraag 36”

 1. Ik kan deze vraag in twee stuk­ken delen. Als eerst de vraag of ik wel een sport­boek bezit en de twee­de wel­ke dan mijn favo­riet is.

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/09/50-books-vraag-36.html

  Beantwoorden

  1. Leuk, een sport­bRoek.… ande­re taak­op­vat­ting, zo mag ik het zien!

   Beantwoorden

   1. Gaan we vol­gend jaar doen => #50brooks 😉

    Beantwoorden

 2. Ech­te sport­boe­ken zijn niet aan mij besteed, maar voor een reis­boek waar­in gefietst of gewan­deld wordt, maak ik graag een uit­zon­de­ring.
  http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/09/lopen-en-fietsen-in-boeken-50books/

  Beantwoorden

 3. Zou­den er ver­der eigen­lijk ook dans­sport­boe­ken bestaan?”: http://debbiepeteri.nl/50books-vraag-36/

  Beantwoorden

 4. […] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter […]

  Beantwoorden

 5. Hier is mijn bij­dra­ge: http://www.drspee.nl/50books-seitei-verteld/ Ik heb een klein beet­je recla­me gemaakt voor een goed doel 🙂

  Beantwoorden

 6. Sport­boe­ken zijn niet zo mijn cup of tea. Maar ik kon er een beden­ken. Al ging het me niet zo zeer om de sport als wel om het ver­haal en de pres­ta­tie!
  http://bit.ly/18jnyAr

  Beantwoorden

 7. Een beet­je een late reac­tie, maar hier dan mijn post! Ik moet toe­ge­ven dat ik gewoon geen enkel sport­boek bezit of heb gele­zen, voor zover ik weet..
  http://downrabbithole.org/2013/09/18/50books-vraag-36/

  Beantwoorden

 8. Onder­tus­sen ben ik ook wel heel nieuws­gie­rig wat de ant­woor­den zou­den zijn die Pete­pel zelf zou geven op al deze vra­gen.… (hint, hint, hint).

  Mijn ant­woord op deze vraag staat hier: http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/09/50books-36-niet-lezen-maar-doen.html

  Beantwoorden

 9. ik pak maar twee vra­gen tege­lijk, vraag 36 was blij­ven lig­gen wegens vakan­tie http://wp.me/p1T8Qr-U9

  Beantwoorden

 10. […] Vraag 36: Wat is jou favo­rie­te sport­boek? Dan kan ik heel kort en bon­dig zijn. Ik heb er geen. […]

  Beantwoorden

 11. […] is de zes­en­der­tig­ste vraag in de #50books serie: Wat is jouw favo­rie­te sport­boek? Mijn favo­rie­te sport­boek is een boek waar ik zelf aan […]

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *