Werk

Het lijkt wel werk. Heb ik net mijn eer­ste bij­dra­ge voor de nieu­we blog­ger­slees­club ‘Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur’ geplaatst over het boek ‘Niets en nie­mand’ door Ivo Bont­huis, en dan tref ik deze avond bij thuis­komst alweer een nieuw te recen­se­ren exem­plaar aan. Dit­maal is het ‘Van dode man­nen win je niet’, de der­de roman van Wal­ter van den Berg. Als­of ik niets anders te doen heb! [moge­lijk­heid om te rea­ge­ren is uitgeschakeld]

Maar ik ben er blij mee. Wat zeg ik? Ik ben trots. Voel me ver­eerd dat ik deze bui­ten­kans krijg om maan­de­lijks 1x tot 2x over een recent ver­sche­nen boek te mogen blog­gen. Het is min of meer komen aan­waai­en en ik heb het met bei­de han­den aan­ge­gre­pen omdat ik er voor mijn gevoel aan toe was. En het bevalt uit­ste­kend. De keu­ze om met het boek van Ivo Bont­huis te begin­nen is goed uit­ge­val­len. Een uiterst lees­baar boek dat des­al­niet­te­min rede­lijk com­plex in elkaar steekt. Ik heb het met ple­zier gele­zen en het was geen enkel pro­bleem om er een blog over te schrijven.

Met het werk van Wal­ter van den Berg ben ik, net zoals dat het geval was bij Bont­huis, niet bekend. Toen de short­list van boe­ken door­ge­ge­ven werd, heb ik zijn boek uit­ge­ko­zen van­we­ge het the­ma van ‘de fou­te man’. Ik blijf het fas­ci­ne­rend vin­den hoe het som­mi­ge (vele?) man­nen toch elke keer weer lukt om een vrouw te ver­sie­ren en ver­vol­gens het leven van die­zelf­de vrouw vol­le­dig te ver­woes­ten mid­dels over­spel en/of geweld. Voor deze roman heeft de schrij­ver gepoogd zich te ver­plaat­sen in zijn stief­va­der. Een man die er bepaald niet vies van was om zijn vrouw (de moe­der van Wal­ter dus) regel­ma­tig een ste­vig pak slaag te verkopen.

Blogda­tum: 30 okto­ber 2013

Als je een vrouw slaat, doe je je rin­gen af. Je raakt haar op haar lijf, haar lede­ma­ten, maar nooit in het gezicht. En na afloop heb je spijt, want dat gelooft ze. Elke keer weer.
De ver­tel­ler van deze roman kent de regels van het spel. Met over­don­de­ren­de char­me dringt hij bin­nen in het leven van een vrouw. Als hij een­maal haar ver­trou­wen gewon­nen heeft, toont hij zijn ware aard.

Van dode man­nen win je niet
Wal­ter van den Berg
Uit­ge­ve­rij De Bezi­ge Bij b.v.
ISBN 978023485117

0

7 gedachten over “Werk”

 1. Ik heb de vraag ook al aan Just any books gesteld maar krijg jam­mer genoeg geen antwoord.
  Dus dan maar aan jou, ten­slot­te ben ik via jouw blog besmet met het “Een per­fec­te dag…”-virus.
  Op de site van Just any.. staat dat 15 okto­ber de blogs van “Marie” geplaatst moe­ten wor­den. En jij leest nu van dode man­nen. Is hier iets mis met de data??
  Enig idee?

  1. Of er iets mis is met de data weet ik niet zeker, maar in mijn geval heb ik het boek ‘Marie’ overgeslagen.
   De blogda­tum voor ‘Van dode man­nen win je niet’ is 30 oktober.

Reacties zijn gesloten.