Werk

Het lijkt wel werk. Heb ik net mijn eer­ste bij­dra­ge voor de nieu­we blog­ger­slees­club ‘Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur’ geplaatst over het boek ‘Niets en nie­mand’ door Ivo Bont­huis, en dan tref ik deze avond bij thuis­komst alweer een nieuw te recen­se­ren exem­plaar aan. Dit­maal is het ‘Van dode man­nen win je niet’, de der­de roman van Wal­ter van den Berg. Als­of ik niets anders te doen heb! [moge­lijk­heid om te rea­ge­ren is uitgeschakeld]

Maar ik ben er blij mee. Wat zeg ik? Ik ben trots. Voel me ver­eerd dat ik deze bui­ten­kans krijg om maan­de­lijks 1x tot 2x over een recent ver­sche­nen boek te mogen blog­gen. Het is min of meer komen aan­waai­en en ik heb het met bei­de han­den aan­ge­gre­pen omdat ik er voor mijn gevoel aan toe was. En het bevalt uit­ste­kend. De keu­ze om met het boek van Ivo Bont­huis te begin­nen is goed uit­ge­val­len. Een uiterst lees­baar boek dat des­al­niet­te­min rede­lijk com­plex in elkaar steekt. Ik heb het met ple­zier gele­zen en het was geen enkel pro­bleem om er een blog over te schrijven.

Met het werk van Wal­ter van den Berg ben ik, net zoals dat het geval was bij Bont­huis, niet bekend. Toen de short­list van boe­ken door­ge­ge­ven werd, heb ik zijn boek uit­ge­ko­zen van­we­ge het the­ma van ‘de fou­te man’. Ik blijf het fas­ci­ne­rend vin­den hoe het som­mi­ge (vele?) man­nen toch elke keer weer lukt om een vrouw te ver­sie­ren en ver­vol­gens het leven van die­zelf­de vrouw vol­le­dig te ver­woes­ten mid­dels over­spel en/of geweld. Voor deze roman heeft de schrij­ver gepoogd zich te ver­plaat­sen in zijn stief­va­der. Een man die er bepaald niet vies van was om zijn vrouw (de moe­der van Wal­ter dus) regel­ma­tig een ste­vig pak slaag te verkopen.

Blogda­tum: 30 okto­ber 2013

Als je een vrouw slaat, doe je je rin­gen af. Je raakt haar op haar lijf, haar lede­ma­ten, maar nooit in het gezicht. En na afloop heb je spijt, want dat gelooft ze. Elke keer weer.
De ver­tel­ler van deze roman kent de regels van het spel. Met over­don­de­ren­de char­me dringt hij bin­nen in het leven van een vrouw. Als hij een­maal haar ver­trou­wen gewon­nen heeft, toont hij zijn ware aard.

Van dode man­nen win je niet
Wal­ter van den Berg
Uit­ge­ve­rij De Bezi­ge Bij b.v.
ISBN 978023485117

7 reacties

Monique (@weerzinwekkend) 2 oktober 2013 Reageer

Poeh, hef­tig the­ma, hoe­wel ik eigen­lijk wel benieuwd ben hoe dat inge­vuld wordt. Kort­om: werkze!

Peter Pellenaars 5 oktober 2013 Reageer

Ik ben al vol­op aan de slag gegaan. Hou dit blog in de gaten!

Anna 2 oktober 2013 Reageer

Poe­hé zo heb je natuur­lijk altijd leesvoer 😉

Peter Pellenaars 5 oktober 2013 Reageer

Ja, dat is alle­maal goed gere­geld door Not Just Any Book.

Roy 8 oktober 2013 Reageer

Ik heb de vraag ook al aan Just any books gesteld maar krijg jam­mer genoeg geen antwoord.
Dus dan maar aan jou, ten­slot­te ben ik via jouw blog besmet met het “Een per­fec­te dag…”-virus.
Op de site van Just any.. staat dat 15 okto­ber de blogs van “Marie” geplaatst moe­ten wor­den. En jij leest nu van dode man­nen. Is hier iets mis met de data??
Enig idee?

Peter Pellenaars 8 oktober 2013 Reageer

Of er iets mis is met de data weet ik niet zeker, maar in mijn geval heb ik het boek ‘Marie’ overgeslagen.
De blogda­tum voor ‘Van dode man­nen win je niet’ is 30 oktober.

Geef een antwoord