Lui

Dat ik eigen­lijk ontzettend lui ben, blijkt wel weer uit het feit dat ik een abon­nement op Net­flix heb genomen. Ter­wi­jl er bin­nen hand­bereik bergen dvd-box­en (alle­maal legaal aangeschaft) liggen te wacht­en om door mij bekeken te wor­den (de inhoud dan toch, niet per­sé de schi­jf­jes op zich), kies ik voor de nog makke­lijkere weg van de stream­ing con­tent vanaf een cen­trale serv­er. Waarom? Voor­namelijk omdat ik vanu­it mijn luie (niet alleen ik ben lui…) stoel via deze dienst door een bib­lio­theek van films en tv-series kan bladeren en iets uit kan kiezen waar ik op dat moment zin in heb. Of kan zoeken naar een titel die me getipt is om eens te kijken.

Natu­urlijk weet ik dat het assor­ti­ment beperkt is in gen­res en actu­aliteit, maar voor­lop­ig is er meer dan vol­doende voor mij te zien, zek­er in de mate (ger­ing) waarmee ik TV kijk. Neem als voor­beeld de serie Home­land. Al meerdere malen heb ik te horen gekre­gen dat ik toch zek­er deze serie moest gaan zien. Via Net­flix kan ik dat nu doen. Alleen hebben ze slechts seizoen 1 beschik­baar. Ter­wi­jl men inmid­dels al toe is aan seizoen 3. Toch kan ik daar niet mee zit­ten. Ik zal gemid­deld hoo­gu­it 1 aflev­er­ing per week (of maand) bek­ijken, dus hoogst­waarschi­jn­lijk is seizoen 2 al beschik­baar tegen de tijd dat ik seizoen 1 heb uit­gekeken. En zo niet, dan kijk ik eerst wel andere series of films tot­dat een nieuw seizoen van Home­land beschik­baar komt.

Maar voor­lop­ig komt daar alle­maal niets van, want ik heb het in mijn hoofd gehaald om eerst eens een poging te wagen de serie Lost af te kijken. Ooit ben ik daar ent­hou­si­ast aan begonnen (wie niet?) maar ergens in seizoen 3 ben ik verd­waald ger­aakt in de vele com­plexe ver­haal­li­j­nen (wie niet?). Ergens vond ik het wel jam­mer dat ik het voor mijn gevoel zo snel had opgegeven, want de serie wist me wel elke aflev­er­ing opnieuw te fascineren. Dus waarom het niet opnieuw proberen nu deze serie ook op Net­flix te vin­den is? En om de kans te ver­groten dat ik deze keer wel door de ingewikkelde pas­sages kom, begin ik net­jes bij aflev­er­ing 1 van seizoen 1. Ook omdat ik anders hele­maal naar seizoen 3 moet zap­pen.

~ ~ ~

 • Oh, dat wil ik ook.

  Maar ben bang dat het me te veel op gaat slorken.

  LOST was de laat­ste serie die ik hele­maal vol­gde (1). life. Met mijn kinderen. Ook zo’n beet­je de laat­ste fam­liy moments.Tegenwoordig zit alles op zijn eigen lap­top zijn eigen series te bek­ijken in een eigen tem­po. Wel jam­mer.
  ik vind het wel gezel­lig, zo’n LOST moment.

  Met Wie is de Mol had­den we dat ook, maar ook die kun je via uitzend­ing gemist op een andere tijd kijken. jam­mer dat die ver­plichte winkel­ner­ing op een bepaald tijd­stip verleden tijd is.

  lat­er zullen antro­plo­gen dat ont­dekken als het begin van de ver­brokkel­ing. Eerst de ontzuil­ing, en dan de tele­visieont­ti­jd­stip­ping.

  Gelukkog hebben we blogs om op een andere manier te verbinden. Maar thuis nu bewust zoeken naar andere samen­hang momenten. Laatst mooi gelukt bij een kam­pvu­urt­je.

  (1) Niet hele­maal waar. Samen met mijn oud­ste dochter heb ik nog twee seizoe­nen Niki­ta gekeken. Guilty plea­sure, en een heer­lijk moment op de zonda­gavond, voor­dat ze weer voor een week vertrok naar haar stu­den­ten­stad Zwolle. Die keren dat ze in Zwolle bleef, keken we samen en wis­selden via twit­ter com­men­taar uit. Want dat is de lol van het samen kijken. Ver­haal­li­j­nen raden, en schri­jvers com­pli­menteren als we het fout had­den.

  gog, is bij­na een blog gewor­den, deze reac­tie.

 • Lost… jee ik moet zowat op het­zelfde moment als jij zijn verd­waald en een­maal verd­waald begin ik niet opnieuw. Zo ben ik. Maar ik wens je veel kijk­plezi­er. Ook met Home­land — man­lief vin­dt er niks aan, I love it en dus hebben we er samen niet naar gekeken… ik wel achter­af. Dat is nu een­maal het voordeel van een man te hebben die in ploe­gen werkt, heb je lekker hele avon­den vrij om te lezen en te kijken waar­naar je wil 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets