Gemis

Het viel me op en het viel me niet op. Van­uit mijn oog­hoek zag ik af en toe iets voor­bij­ko­men in mijn blo­groll wat niet klop­te. Maar wan­neer ik dan keek, dan zag ik meest­al de naam van Elja Daae. Niet vreemd, want zij staat daar al tij­den in. Dus ging ik weer ver­der met waar­mee ik bezig was. Tot­dat er na een tijd­je iets begon te krie­be­len. Mijn oog­lid maak­te tril­len­de bewe­gin­gen en het leek of er iemand aan zat te trek­ken. Om aan­dacht. Toch nog iets nauw­keu­ri­ger kij­ken deze keer. Het kon niet anders dan te maken heb­ben met mijn blo­groll met bete­re blog­gers. Ont­bra­ken er namen? Nee. Sor­teer­de hij niet meer goed met de meest recen­te upda­te boven­aan? Nee, ook dat scheen gewoon te wer­ken. Wat was er dan waar­door ik tel­kens afge­leid raak­te? Ik kon het niet vin­den. Tot­dat ik het ineens zag, net zoals ik afge­lo­pen zon­dag voor het eerst de ver­bor­gen pijl in het FedEx logo ontdekte:

Zien jul­lie het ook?