Gemis

Het viel me op en het viel me niet op. Van­uit mijn oog­hoek zag ik af en toe iets voor­bij­ko­men in mijn blo­groll wat niet klop­te. Maar wan­neer ik dan keek, dan zag ik meest­al de naam van Elja Daae. Niet vreemd, want zij staat daar al tij­den in. Dus ging ik weer ver­der met waar­mee ik bezig was. Tot­dat er na een tijd­je iets begon te krie­be­len. Mijn oog­lid maak­te tril­len­de bewe­gin­gen en het leek of er iemand aan zat te trek­ken. Om aan­dacht. Toch nog iets nauw­keu­ri­ger kij­ken deze keer. Het kon niet anders dan te maken heb­ben met mijn blo­groll met bete­re blog­gers. Ont­bra­ken er namen? Nee. Sor­teer­de hij niet meer goed met de meest recen­te upda­te boven­aan? Nee, ook dat scheen gewoon te wer­ken. Wat was er dan waar­door ik tel­kens afge­leid raak­te? Ik kon het niet vin­den. Tot­dat ik het ineens zag, net zoals ik afge­lo­pen zon­dag voor het eerst de ver­bor­gen pijl in het FedEx logo ontdekte:

Zien jul­lie het ook?

 

~ ~ ~

2 thoughts on “Gemis

  1. Ha, je kunt ze niet kopen, zul­ke lie­ve, trou­we lezers. Ik lag over­ge­vend in het hotel en ik dacht bij mezelf: dan kun je dus gewoon niet blog­gen ook al heb je al de hele dag ideeen en zin­nen door je hoofd spelen.
    Ik had er een PS-je over geschre­ven in mijn blog posts van de dag daar­na maar door de slechtein­ter­net­ver­bin­ding in mijn cave hotel luk­te het niet. 🙂

    • Oh, ik dacht dat je echt van plan was om een week­je over te slaan ivm vakantie.
      Aan je her­nieuw­de blog­ac­ti­vi­tei­ten te zien ben je al weer een beet­je opge­knapt. Wel ver­ve­lend dat het je pre­cies tij­dens je vakan­tie over­komt. Beter­schap en nog heel wat vakan­tie­ple­zier gewenst!

Comments are closed.