Fijne collega’s

Trek ik de analo­gie van het werk door, dan kan ik stellen dat mijn collega’s de klus geklaard hebben die ikzelf van­wege aller­lei hier niet ter zake doende rede­nen aan mij had lat­en voor­bij gaan. Het betre­ft het lezen en bloggen over de roman ‘Marie’ door Christophe Veke­man. En spi­jt dat ik kreeg! Bij elke vol­gende blog­post (check ze hier alle twaalf) die ik las over hoe mijn col­le­ga lees­blog­gers het boek ervaren had­den werd het almaar erg­er.

Zo schreef Cathe­li­jne:

Goed studie­ma­te­ri­aal dus voor wie fic­tie wil leren schri­jven, een betere lez­er wil wor­den en op smake­lijke wijze lit­er­atu­ur wil leren door­gron­den.

En ook Eef wist pre­cies de snaar bij me te rak­en die me naar een boek doet ver­lan­gen alleen maar op basis van enkele zin­nen:

Een boek over een boek, dat uitein­delijk een ander ver­haal vertelt dan verwacht. Een ver­haal, geschreven door een van ver­dri­et doorge­draaide dok­ter, opgetek­end door een van lit­eraire kun­st­grepen over­lopende Veke­man.

Het was me duidelijk gewor­den, ik had een grote inschat­tings­fout gemaakt door dit boek over te slaan. Maar ik had buiten mijn fijne col­le­ga lees­blog­gers gerek­end, want toen ik een reac­tie bij Eef had achterge­lat­en en wij nog even op twit­ter bedankjes uitwisselden (ja, dat kan ook op twit­ter, het is niet alti­jd haat en nijd en fit­ties) bood zij zomaar spon­taan aan om mij het boek toe te sturen!

Gis­ter lag er een vrolijke Nijn­t­je enveloppe te wacht­en met daarin het boek ‘Marie’ wat ik nu een geschikt plaat­sje moet geven in de stapel Werk in Uitvo­er­ing. Had ik al gezegd dat ‘Not Just Any Book’ de per­fecte werkgev­er is? Bij deze.

Blog­da­tum: nog nad­er te bepalen

Vekeman-Marie-600

Gedurende twee gelukkige jaren is het lief­ste meis­je van de wereld, Marie geheten, in het lev­en van ‘de dok­ter’ geweest. Sinds zij er niet meer is, sli­jt hij zijn dagen in een toe­s­tand van rouw die van geen wijken wil weten. Onder­tussen gaat in Abra­ham, een piep­klein en hoogst eige­naardig dor­p­je in het mid­den van een des­o­laat moeras­ge­bied, het lev­en verder. En het lev­en blijkt voor maar heel weinig mensen veel goeds in pet­to te hebben…

Marie
Christophe Veke­man
Uit­gev­er­ij De Arbei­der­spers
ISBN 9789029588539

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets