Zie ginds komt de boot van Theseus

Deze blog­post is deel 1 van 2 in de serie Ship of The­seus — V.M. Stra­ka

Van­wege mijn lui­heid was ik weer van voor af aan begonnen met Lost. Omdat ik in het tweede seizoen aangekomen met wat vra­gen zat, ging ik op zoek naar aan­wi­jzin­gen op inter­net. Per toe­val kwam ik bij de vol­gende teasers terecht voor iets com­pleet anders, maar wel uit de kok­er van J.J. Abrams, dus dat ‘per toe­val’ moet natu­urlijk met een kor­relt­je zout genomen wor­den:

De teasers zijn alweer van een tijd­je gele­den en zelf dacht ik (en met mij vele anderen) dat het voor een nieuw film of tv-serie project was. Niets blijkt min­der het geval. Het is een boek. En wat voor een­t­je. Geschreven door een niet bestaande auteur en vol met aan­tekenin­gen in de kantli­jn, post-its (auto­cor­rect maak­te hier eerst post­gids van, iets waar ik met mijn ver­stand niet bij kan), ansichtkaarten en een heuse land­kaart plus een soort van code ont­ci­jfer ding (beter weet ik het ook niet te omschri­jven daar ik het ook maar moet doen met sum­miere info op inter­net).

Nog­maals, een boek dus. Beet­je vreemd voor iemand (J.J. Abrams, daar had­den we het over) die zijn sporen tot nu toe ver­di­end heeft als film- en tele­visiepro­du­cent, film­schri­jver, pianist, film­com­pon­ist en film­regis­seur alsmede acteur. Zelf zegt hij er het vol­gende over in The New York Times:

S.’ was born out of an idea of a love sto­ry and the notion of cel­e­brat­ing the book as an object,” […] “In a dig­i­tal age, it’s a dis­tinct­ly ana­log object. It felt roman­tic to me.

Kijk, dat zouden meer mensen moeten doen. Zek­er wan­neer het resul­taat zo won­der­schoon is als wordt getoond in deze trail­er:

Het water loopt me spon­taan in de mond en gelukkig is het al mogelijk om deze roman te bestellen via de links op de offi­ciële site of andere verkoop­kanalen. Ik heb mijn bestelling meteen geplaatst en tel de dagen af tot­dat het schip van The­seus komt bin­nen­zeilen.

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tionEen nieuwe poging »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets