Werkafspraak

Voor wie het niet wist (en ik schaar mezelf daar ook onder) is de Bel­gis­che Boeken­beurs 2013 afgelopen don­derdag begonnen. In mijn onwe­tend­heid dacht ik dat het een even­e­ment van enkele dagen was, maar het blijken twaalf vol­gepak­te dagen te zijn waar vooral boeken, auteurs, illus­tra­tors en hun uit­gev­ers op aller­lei manieren belicht wor­den. En daar­bij beperkt men zich gelukkig niet alleen tot het Bel­gis­che boek want anders had­den we met onze blog­ger­sleesclub Een per­fecte dag voor lit­er­atu­ur de kans mis­gelopen om komende zater­dag te meeten en te greeten met Patrick Ness, auteur van ‘Zeven minuten na mid­der­nacht’, het boek dat we eind novem­ber uit­ge­breid gaan bespreken. Het is één van de extraat­jes die het mee­doen aan deze leesclub zo leuk maakt.

Wel betekent het dat ik deze week dus nog snel het boek moet door­lezen wil ik niet totaal onvoor­bereid bij de auteur aan­schuiv­en. Dat zou niet erg pro­fes­sioneel overkomen. Al bladerend door het prachtig vor­mgegeven boek denk ik dat dit geen prob­leem gaat zijn. Het is ‘een ontroerend ver­haal voor jong en oud, over ver­lies en loslat­en’ (tekst voor­flap), ‘gebaseerd op een idee van auteur Siob­han Dowd, die aan kanker over­leed voor­dat ze het ver­haal zelf kon schri­jven’ (tekst bin­nen­flap) en met ‘onheil­spel­lend mooie illus­traties’ (tekst achter­flap) van Jim Kay (ver­meld­ing voor­flap).

werkafspraak1
Illus­tratie uit het bespro­ken boek – door Jim Kay

En ja, die illus­traties zijn inder­daad van een duis­tere schoonheid. Zon­der dat ik echt een goed idee van het ver­haal kri­jg, weten ze te betov­eren door de vreemde nacht­mer­riew­ereld die ze oproepen. Het is tegelijk­er­ti­jd een waar genot alswel fascinerend griezelig om door het boek te bladeren en stil te staan bij de vele details die zich op elke pag­i­na onthullen wan­neer je er oog voor hebt. Ik weet nu al waar ik van­nacht van wakker zal liggen.

Blog­da­tum: 30 novem­ber 2013

Het mon­ster ver­scheen net na mid­der­nacht. Maar het is niet het mon­ster dat Conor verwachtte, het mon­ster uit de nacht­mer­rie die hij bij­na elke nacht heeft gehad sinds zijn moed­er ziek werd. Die met de duis­ter­n­is, de wind en het geschree­uw. Het mon­ster uit zijn achter­tu­in is anders. Oud. Wild. En hij wil het gevaar­lijk­ste van alles van Conor, hij wil de waarheid.

Zeven minuten na mid­der­nacht
Patrick Ness | Siob­han Dowd
Uit­gev­er­ij De Geus
ISBN 9789044526332

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets