Mijn geloofwaardigheid…

Vori­ge week don­der­dag 31 okto­ber:

… maar voor­lo­pig niet al te vaak op twit­ter (wat!? nog min­der op twit­ter? kan dat?) …

Afge­lo­pen maandag:

En weer een dag later:

Ja, ik weet dat wei­nig men­sen mij seri­eus nemen. Ze heb­ben daar ook alle reden toe getui­ge het voor­gaan­de. Maar geloof het of niet (ant­woord graag in de reac­ties onder de blog­post) ik heb wel dege­lijk deze week min­der tijd aan twit­ter gege­ven dan in voor­gaan­de weken. Anders was het mij zeker niet gelukt om twee boe­ken uit te lezen. Het bete­kent dus ook dat ik nog meer kan min­de­ren om nog meer boe­ken te lezen. Bij­voor­beeld het boek S (van smul­len) wat ik van­daag ont­van­gen heb:

~ ~ ~