Lef is more

Deze avond wou ik een zeer kort per­soon­lijk ver­haal schri­jven maar ik heb er het lef niet voor.

Op mijn mid­del­bare school deed inder­ti­jd een soorte­ment van brood­je aap ver­haal de ronde. Het ging om een exa­menop­dracht waar de leer­lin­gen geacht wer­den een ops­tel te schri­jven waar­bij ze  kon­den kiezen uit een aan­tal onder­w­er­pen waar­van er een­t­je ‘Wat is lef?’ luid­de. Naar het schi­jnt heeft iemand toen een vel­let­je papi­er ingeleverd met daarop als enige tekst ‘Dit is lef!’. Hier­voor kreeg hij/zij een onvol­doende, want natu­urlijk vold­eed dit niet aan de gestelde eis van min­i­maal x aan­tal woor­den. Hoewel het wel lef was.

Mij ont­breekt alle lef.

~ ~ ~

3 Comments

Geef een reactie