Dichten, Durven en Posten

Krijg ik afge­lo­pen zater­dag zomaar een uit­da­ging in mijn schoot gewor­pen (als­of het mee­doen aan de Zeven­heu­ve­len­nacht al niet vol­doen­de uit­da­ging was). Of ja, zomaar… Ik wist er een klein beet­je van. Ze had het al min of meer aan­ge­kon­digd. Nou ja, aan­ge­kon­digd… We had­den er eigen­lijk al infor­meel wat over gespro­ken dat het mis­schien wel een leuk idee zou zijn. Ik bedoel, infor­meel… Uit­ein­de­lijk kon­den we het alleen nog niet over de naam eens wor­den. Dus ik dacht. Dat gaat zo’n vaart niet lopen. Tja. Dan moet je net @JuL1ta heb­ben. Met­een op vol­le kracht door­sto­men en gewoon bin­nen de kort­ste keren een opdracht for­mu­le­ren. Naam of geen naam.

Kan ik dan ach­ter­blij­ven? Dacht het niet.

Dus, lie­ve JuLi, hier­bij volgt ook voor jou een eer­ste uit­da­ging. Een mak­kie. Om erin te komen. Wat ik van je ver­wacht is name­lijk iets wat je na aan het hart staat: dich­ten en knuf­fe­len. Want ik wil dat je een ode aan het knuf­fe­len brengt. In dicht­vorm naar keu­ze. Waar­bij de eni­ge restric­tie is dat het woord ‘knuf­fe­len’ (bleh!) of enig ander equi­va­lent in een vreem­de taal, zoals bij­voor­beeld het uiter­ma­te braak­nei­gin­gen opwek­ken­de ‘hug’ (braak!) ten streng­ste ver­bo­den is. Je mag er een week­je op broe­den. Dat moet ruim­schoots vol­doen­de zijn. Mocht je eer­der klaar den­ken te zijn, dan mag je gerust pos­ten. Krijg je daar­na weer een nieu­we opdracht. Ten­min­ste, mocht ik tevre­den genoeg zijn over je invulling.

Oh ja, nog een laat­ste opmer­king. Over dat knuf­fe­len. Even voor de zeker­heid. Dat we het hier wel over het­zelf­de heb­ben. Ja, een ode aan het knuf­fe­len. Maar dan niet van men­sen. Nee, juist niet van men­sen. In plaats daar­van voor­wer­pen. En der­ge­lij­ke. Logisch toch? Ik weet het, een klein detail. Maar ik wou het wel even gezegd hebben.

Suc­ces en knuffels!

~ ~ ~

6 reacties op “Dichten, Durven en Posten”

  1. Wat leuk! Over knuf­fe­len met voor­wer­pen, dus. Zon­der t woord ‘knuf­fe­len’ of een syno­niem te gebrui­ken.… Hmmm…
    Ik ga die uit­da­ging uiter­aard aan!

  2. Pingback: Waar zelfs geen teddybeer tegenop kan | Julitaratuur

Reacties zijn uitgeschakeld.