over the edge

Er was heel wat voor nodig

maar toen een­maal het beslis­sen­de zet­je gege­ven was

viel alles op z’n plaats

 

en het voel­de goed

en het was zoals het altijd had moe­ten zijn

 

Waar­om nu pas? en niet eer­der?

waren mijn laat­ste gedach­ten

ter­wijl de rea­li­teit onver­wachts hard mijn val brak

~ ~ ~

2 Replies to “over the edge”

  1. .. point of no return..

  2. Goh ja, waar­om… heb ik me ook al eens afge­vraagd, en nog altijd weet ik het ant­woord niet!

Comments are closed.