Uitdaging

Het was geen grap gis­ter. Ik ga het echt proberen:

Dit week­end heb ik het Min­i­mize the­ma van Slocum Stu­dio op mijn site geïn­stalleerd. De komende dagen ga ik nog wat plu­g­ins en wid­gets uit­proberen. En verder nog wat spe­len met de mogelijkhe­den die het the­ma mij geeft. Wat er gelukkig niet al teveel zijn. Het beperkt zich tot een kleurschema en diverse web­fonts.

Dus jul­lie kun­nen opgelucht ademhalen. Voor­lop­ig (de komende 50 weken) zul je hoo­gu­it wat kleine wijzigin­gen op dit blog aantr­e­f­fen.

Voor wie zich afvraagt waarom ik dit doe, is het antwo­ord snel gegeven. Het was erg leuk om met al die ver­schil­lende lay­outs te exper­i­menteren en ik heb er een hoop van geleerd wat ik kan toepassen op enkele sites die ik voor mijn Inge ga onder­houden. Maar nu ont­breekt me gewoon­weg de tijd. Van­daar dat ik nog een­maal op zoek ben gegaan naar een the­ma waar ik een kleine mate van flex­i­biliteit heb om zo af en toe wat te kun­nen sleute­len wan­neer het weer begint te kriebe­len.

Ik hoop dat jul­lie het net zo’n mooie lay­out vin­den als ikzelf. Alle opmerkin­gen voor wat betre­ft kleurschema, let­ter­type en -grootte, gebruik­te wid­gets, en wat nog meer zijn van harte welkom. Rest mij verder niets anders te zeggen dan, ‘Wen d’r maar aan!’

~ ~ ~

4 Comments

Nou, ik moet zeggen dat het wel alti­jd een ver­rass­ing was om bij jou te komen lezen. Was het niet voor de blog­posts zelf dan wel voor de lay-out. Het wordt rustiger… oef 😉

Je maakt me hele­maal gelukkig. De con­stante wijzig­ing van de lay-out is voor mij meer dan eens een reden om te stop­pen met vol­gen. Heb het vol­ge­houden bij jou (sto­er wel), maar dit ini­ti­atief juich ik van harte toe.

Dat doet me deugd. Zow­el dat ik je hele­maal gelukkig maak alswel dat jij niet bent gestopt met vol­gen ondanks de zware beproev­ing van­wege mij lay­outwispel­turigheid 😉
Wat ga jij het hier naar je zin kri­j­gen!

Geef een reactie