Jouw moment

Mor­gen (tweede ker­stdag) begint een nieuwe serie ver­halen ron­dom het the­ma #mijn­mo­ment. Het is een bij­zon­der ini­ti­atief opgezet door @Punkmedia (Henk-Jan Winkel­der­maat) en dit jaar doen er zoals het er nu naar uitzi­et 201 blog­gers aan mee. Wat het voor mij zo bij­zon­der maakt is dat ik van een aan­dachtig vol­ger ineens een par­ticiperend lid ben gewor­den. Twee weken gele­den ontv­ing ik de uitn­odig­ing om mee te doen, afgelopen maandag heb ik mijn 500 woor­den ingeleverd en gis­ter zag ik mezelf al in deze (voor mij) ere­ga­ler­ij staan. Ik voel me er erg onwen­nig bij, moet ik toegeven.

Het ver­haal dat ik heb geschreven is klein. Erg klein. Ik leid geen spec­tac­u­lair lev­en. Mijn momenten zijn niet groots. Ik leef het lev­en der gelijk­matig­den. En daar voel ik me goed bij. Laat mij maar geni­eten van de uitdagin­gen zoals @JuL1ta en ik die elka­ar geven onder de noe­mer Schri­jven, dur­ven en posten.

Nadat ik haar de vorige keer gevraagd had om in dichtvorm een ode aan het knuffe­len te bren­gen, iets wat ze uiterst bek­waam ten uitvo­er heeft gebracht, ga ik haar deze keer vra­gen om ook een moment uit 2013 met ons te delen. Ik weet dat ze zoi­ets graag zou willen doen want ik zag al een enkele om aan­dacht vra­gende tweet van haar voor­bij komen met betrekking tot het #mijn­mo­ment ini­ti­atief.

Dus, lieve JuLi, hier­bij geef ik je de kans om zelf je eigen moment van 2013 te schri­jven. Het zal dit jaar niet geplaatst wor­den tussen de andere 201 ver­halen, maar wie weet valt je ooit die eer te beurt in de nabi­je toekomst. Je ver­haal zal er dit jaar niet min­der om zijn, iets wat ik al bij voor­baat durf te voor­spellen. Wat ik je wel vraag is om ook bij jouw ver­haal reken­ing te houden met het max­i­maal aan­tal woor­den dat we bij #mijn­mo­ment hebben opgekre­gen: 500. Moet geen prob­leem zijn, lijkt me.

Oh ja, miss­chien toch nog wat extra restric­ties. Want anders is het ook maar zo recht­toe rech­taan overgenomen van #mijn­mo­ment. Ik wil graag dat je #jouw­mo­ment van 2013 ophangt aan een boek wat je gelezen of een film welke je gezien hebt. Een­t­je die een zodanige indruk op je heeft gemaakt waar­door je je anders bent gaan gedra­gen. Anders naar bepaalde zak­en bent gaan kijken. Natu­urlijk wil ik weten wat het pre­cies was in dat boek of in die film. De eye-open­er of lev­ensles die je alti­jd zal bijbli­jven. Dat is wat ik van je vraag. En ik heb er geen enkel bezwaar tegen wan­neer je dit ook nog eens in dichtvorm gaat proberen. Maar dat is bij deze niet ver­plicht.

En omdat we het alle­maal zo druk hebben met deze feestda­gen leg ik je geen dead­line op. Laat maar weten wan­neer je denkt het af te hebben.

Suc­ces met jouw moment!

~ ~ ~

Eerdere opdrachten:

JuLi aan pete­pel:
Schri­jven, dur­ven en posten — 16 novem­ber 2013
invulling door pete­pel:
De stalk­ster — 23 novem­ber 2013

pete­pel aan JuLi:
Dicht­en, dur­ven en posten — 18 novem­ber 2013
invulling door JuLi:
Waar zelfs geen ted­dy­beer tegenop kan — 27 novem­ber 2013

~ ~ ~

1 Comment

Geef een reactie