Vrijdag, 27 december 2013

Alle 60 goed

In mijn blog­plan­nen gaf ik het al aan, en hier istie dan. Mijn top-10 van favo­rie­te muziek­al­bums voor het blog van Ruud. Ga er zeker een kijk­je nemen want er begint zich al een mooie ver­za­me­ling van lijst­jes te vor­men. Wat nog leu­ker is, stel zelf een top-10 samen en lever die in bij Ruud. Dat weet hij vast te waarderen.

Mijn eigen top-10 heb ik als volgt samen­ge­steld. Aller­eerst ben ik door al mijn albums gegaan en heb puur op intu­ï­tie alleen die titels gese­lec­teerd wel­ke ik het afge­lo­pen jaar meer­de­re keren heb afge­speeld. Of waar­bij ik met­een een warm gevoel kreeg toen ik het album in mijn han­den had. Op die manier kwam ik tot een aan­tal van zes­tig stuks. Er moesten er dus vijf­tig sneu­ve­len. Dat luk­te me niet. Het luk­te pas toen ik het idee kreeg om alle zes­tig albums de komen­de tijd op mijn blog in het zon­ne­tje te zet­ten. Zodat ze alle­maal de kans krij­gen te schit­te­ren en jul­lie te over­tui­gen dat je ze ook moet gaan beluis­te­ren (als dat niet al het geval zou zijn). Daar­voor ga ik de maan­dag gebruiken.

Ik kan niet belo­ven dat ik elke week een album bespreek. Ook kan het zijn dat ik een keer afwijk van de lijst van zes­tig omdat me ineens een ander album toe­pas­se­lij­ker lijkt. Of mis­schien wil ik wel eens over een ander aspect van muziek blog­gen. Hoe dan ook, de maan­dag wordt muziek­dag. Bij deze is dat afgesproken.

Dan nu mijn lijst. Eerst de top-10 die ik aan­ge­le­verd heb bij Ruud. En het was echt veel mak­ke­lij­ker om er tien uit te kie­zen nu ik wist dat ik ze toch alle zes­tig zou gaan bespre­ken. De top-10 gaat gepaard met een clip per album. Vaak het in mijn ogen mooi­ste num­mer. Maar ook dat is arbi­trair. De mees­te albums bestaan lou­ter uit mooie nummers.

Na de top-10 volgt een opsom­ming van de ove­ri­ge vijf­tig num­mers die de lijst com­pleet maken.

Op maan­dag 6 janu­a­ri 2014 wil ik met Muziek­maan­dag van start gaan. Hoogst­waar­schijn­lijk ga ik begin­nen met aller­eerst de albums uit de top-10 te bespre­ken, maar pin me d’r niet op vast. Ik hoop dat er in ieder geval vol­doen­de vari­a­tie in de lijst zit, zodat er voor ieder­een op zijn tijd iets te genie­ten valt.

TOP-10

Black Dub (2010) – Black Dub
Nomad:

Out of the Blue (1977) – E.L.O.
Step­pin’ out:

Rhythm and repo­se (2012) – Glen Han­sard
May­be not tonight:

Laag­straat 443 (2005) – J.W. Roy
As ge ooit:

Green­da­le (2003) – Neil Young
Car­mi­chael:

The Final Cut (1983) – Pink Floyd
The final cut:

One Nite Alo­ne (2002) – Prin­ce
Joy in repetition:

Sant­a­na III (1971) – Sant­a­na
Taboo:

One day you’ll dan­ce for me, New York City (2004) – Tho­mas Dyb­dahl
If we want it, it’s right:

Egyp­to­lo­gy (1997) – World Par­ty
Her­cu­les:

EN NOG EENS 5X EEN TOP-10

Down the way – Angus and Julia Sto­ne
The whi­te album – The Beat­les
Dust bun­nies – Bet­tie Ser­veert
Self Port­rait – Bob Dylan
The ghost of Tom Joad – Bru­ce Spring­steen
Straight from the heart – Car­los Gui­t­ar­los
Déjà Vu – Cros­by, Stills, Nash & Young
Sea­bor­ne West – Daryll-Ann
Orchards/Lupine — DeWolff
Com­mu­ni­que – Dire Straits

Don­ny Hat­ha­way – Don­ny Hat­ha­way
Weird Sce­nes insi­de the gold mine – The Doors
Gate­cras­hin’ – Eric Vloei­mans
Tusk – Fleet­wood Mac
Nur­sery Cry­me – Gene­sis
Ach­ter­land – Gerard van Maas­ak­kers
Jazz­ma­t­azz, Vol 1 – Guru
She – Har­ry Con­nick, Jr.
Israel Nash’s Rain plans – Israel Grip­ka Nash
Run­ning on emp­ty – Jack­son Browne

Rai­ny Day Music – The Jay­hawks
Gra­ce – Jeff Buckley
Elec­tric Lady­land – Jimi Hen­drix
Joh­n­ny Cash at San Quen­tin – Joh­n­ny Cash
The Köln Con­cert – Kei­th Jar­rett
Once I was an eag­le – Lau­ra Mar­ling
Led Zep­pe­lin IV – Led Zep­pe­lin
Ten new songs – Leo­nard Cohen
Josep­hi­ne – Mag­no­lia Elec­tric Co.
Paper walls – Marc Cohn

Push the sky away – Nick Cave
Pen­ta­to­nic Wars and Love Songs – Otis Tay­lor
22 Dreams – Paul Wel­ler
Stadtaf­fe – Peter Fox
Poli­chi­nel­le – The Pray­er Boat
Cali­for­ni­ca­ti­on – Red Hot Chi­li Pep­pers
Wind om het huis – Ric­ky Koole
The pros and cons of hitch­hi­king – Roger Waters
Ashes & Fire – Ryan Adams
Dia­mond Life — Sade

Uni­ver­sal Mother – Sinéad O’Connor
Libe­ra­ti­on – Smo­ke Fea­thers
Spin­vis – Spin­vis
Katy lied – Steely Dan
Songs in the Key of Life – Ste­vie Won­der
Laug­hing Stock – Talk Talk
Acht­ung Baby – U2
A night in San Fran­cis­co – Van Mor­ri­son
Fisherman’s Blues – The Water­boys
Wolf­mo­ther – Wolfmother