Vuurwerk

Van­daag is de vuur­werk­ver­koop begon­nen. Een hoop kopers den­ken dat het ook al toe­ge­staan is om de aan­ge­schaf­te waar te ont­ste­ken. Ergens mis­schien wel ver­stan­dig want wie voelt zich vei­lig met een paar kilo explo­sie­ven in de schuur of bij­keu­ken? Dus sjou­wen de groep­jes jon­ge­ren voor­zien van goed­ge­vul­de tas­sen alweer door onze buurt om met luid geknal te laten horen dat ze er waren. En in hun kiel­zog de min­der bedeel­den die ijve­rig de grond afspeu­ren naar de defec­te rot­jes en pij­len. Zij lopen de groot­ste kans op ongelukken.

~ ~ ~

2 reacties op “Vuurwerk”

  1. voor­deel is dat ze het beschul­di­gen­de vin­ger­tje dan wel de opge­sto­ken mid­del­vin­ger niet meer zul­len gebruiken.

    1. Dat vind ik voor dat groep­je klei­ne meis­jes wat ik van­daag foto­gra­feer­de tij­dens hun zoek­tocht naar vuur­werk toch wel een heel har­de leerschool.

Reacties zijn uitgeschakeld.