Vuurwerk

Van­daag is de vuur­w­erkverkoop begonnen. Een hoop kop­ers denken dat het ook al toeges­taan is om de aangeschafte waar te ontsteken. Ergens miss­chien wel ver­standig want wie voelt zich veilig met een paar kilo explosieven in de schu­ur of bijkeuken? Dus sjouwen de groep­jes jon­geren voorzien van goedge­vulde tassen alweer door onze buurt om met luid gek­nal te lat­en horen dat ze er waren. En in hun kiel­zog de min­der bedeelden die ijverig de grond afspeuren naar de defecte rot­jes en pijlen. Zij lopen de groot­ste kans op ongelukken.

~ ~ ~

2 Comments

Geef een reactie