Vuurwerk

Van­daag is de vuur­werk­ver­koop begon­nen. Een hoop kopers den­ken dat het ook al toe­ge­staan is om de aan­ge­schaf­te waar te ont­ste­ken. Ergens mis­schien wel ver­stan­dig want wie voelt zich vei­lig met een paar kilo explo­sie­ven in de schuur of bij­keu­ken? Dus sjou­wen de groep­jes jon­ge­ren voor­zien van goed­ge­vul­de tas­sen alweer door onze buurt om met luid geknal te laten horen dat ze er waren. En in hun kiel­zog de min­der bedeel­den die ijve­rig de grond afspeu­ren naar de defec­te rot­jes en pij­len. Zij lopen de groot­ste kans op onge­luk­ken.

~ ~ ~

Alle 60 goed
Mijn Moment 2013

2 reacties op “Vuurwerk”

  1. voor­deel is dat ze het beschul­di­gen­de vin­ger­tje dan wel de opge­sto­ken mid­del­vin­ger niet meer zul­len gebrui­ken.

Reacties zijn gesloten.