Mijn Moment 2013

Van­daag gaat ie onli­ne. Mijn bij­dra­ge aan #mijn­mo­ment. Ik ben trots om er tus­sen te mogen staan.

In mijn jeugd heb ik aan voet­bal gedaan. Echt goed was ik niet. Ik deed maar wat. Op een dag kre­gen we een nieu­we trai­ner. Die kwam met een school­bord aan­zet­ten, teken­de onze posi­ties op het veld en gaf mij een rol: links­back. Van­af dat moment wist ik wat mij te doen stond. Helaas werd ik er geen bete­re voet­bal­ler door, hoog­uit een bete­re teamspeler.

Eigen­lijk is er daar­na niet veel ver­an­derd in mijn ver­de­re leven. Ik doe maar wat. Tot­dat iemand mij dui­de­lijk maakt wat mijn rol is. Wat er van mij ver­wacht wordt. Vaak een eye-opener.

Lees ver­der…

~ ~ ~