Maandag, 6 januari 2014

Maan­dag Muziekdag

Van­daag zou ik een blog­post over muziek plaat­sen. Maar ik ben er te laat aan begon­nen. Ik heb me een beet­je ver­gist in hoe­veel werk daar nog bij komt kij­ken. Wel heb ik de hele avond (het gedeel­te na #blog­praat tot nu) heer­lijk gecon­cen­treerd naar het album kun­nen luis­te­ren dat ik het eer­ste aan bod wil laten komen. Het is dus geen zon­de van de tijd geweest. Alleen bete­kent het dat de blog­post pas vol­gen­de week maan­dag onli­ne komt. Want dat is het plan: Maan­dag Muziekdag.

Daar­om als goed­ma­ker­tje een clip uit 2008. Het was mijn eer­ste toe­val­li­ge ken­nis­ma­king met een band waar­van ik tot dan toe nog nooit gehoord had: Black Dub. Ik werd ver­leid door de hese stem van de zan­ge­res, raak­te gehyp­no­ti­seerd door het strak­ke drum­spel en begon bij­na mee te hup­pe­len met de man die zo enthou­si­ast de maat aan­gaf (in wie ik na een tijd­je Daniel Lanois herkende).

Vol­gens mij heb ik het num­mer op de repeat-stand gezet en vele malen beluis­terd tot­dat men er hier in huis gek van werd. Geluk­kig had ik al snel ande­re clips van hen gevon­den zodat ik kon afwis­se­len. Jam­mer genoeg staat het num­mer I’d rather go blind niet op de eni­ge cd die Black Dub tot nu toe in 2010 heeft uit­ge­bracht en die ik vol­gen­de week Maan­dag Muziek­dag hoop te gaan bespre­ken. Wel op de solo cd Fourth Cor­ner van Trixie Whit­ley, de zan­ge­res die we in de clip zo prach­tig horen zin­gen. Voor de vol­le­dig­heid zal ik dan ook nog de drum­mer ver­mel­den: Bri­an Bla­de. Wel zo netjes.

Black Dub — persfoto

Reacties

  1. Anna

    Aha, ik zocht zelf onlangs nog een num­mer van haar op 🙂

    1. Peter Pellenaars

      Dan ga je vol­gen­de week ver­wend wor­den met een heel album waar­op ze meezingt!