Woensdag, 8 januari 2014

Steun Amne­sty International.

Van­daag kreeg ik een bedank­je van Amne­sty Inter­na­ti­o­nal Neder­land. Voor mijn steun in 2013. Maar  het werk is nog lang niet gedaan. Kijk daar­om hier om te zien hoe ook jij Amne­sty kunt steu­nen. Het is hard nodig!

Bedankt alvast.