Niets dan de waarheid — David Baldacci

Twee aflev­erin­gen is het goed gegaan. Twee blog­posts waarin ik heb geprobeerd mijn liefde voor het boek te delen door je aan de hand mee te nemen door mijn verza­mel­ing boeken zodat je miss­chien gaat begri­jpen waarom het mij zo zwaar valt om van som­mige exem­plaren afs­tand te doen. Het had zo mooi kun­nen zijn. Maar de jachthon­den hebben al bloed gero­ken. Jank­end staan ze aan de zijli­jn te wacht­en op de eerste uit­vallers. Men wil sen­satie. Actieeeeee! Dis­cussie!

Vooruit dan. Actie kun­nen ze kri­j­gen. Maar dan wel op mijn manier. Want tenslotte ben ik het hier die ‘in con­trol’ is. Indachtig de wijze woor­den van blog­goeroe Elja Daae:

Din­gen kwi­jt rak­en geeft een gevoel van geen con­t­role hebben.

Maar din­gen opruimen geeft het gevoel van WEL con­t­role hebben. Afs­tand nemen van fysieke din­gen, voelt krachtig en geeft kracht.

Van­daag geef ik gehoor aan de roep om actie. Van­daag ga ik een eerste boek van de hand doen. Van­daag is het uur van de waarheid aange­bro­ken. Van­daag gaat het actieboek Niets dan de waarheid, geschreven door David Bal­dac­ci in de ram­sj!

nietsdandewaarheid

Achter de scher­men van de inter­na­tionale poli­tiek spe­len zich zak­en af die het pub­liek nooit ofte nim­mer te weten mag komen. Het is een wereld waarin macht en mis­daad naad­loos in elka­ar over­gaan, waarin oor­logen wor­den ontke­tend om geld te ver­di­enen.

Niets dan de waarheid
David Bal­dac­ci
Uit­gev­er­ij A.W. Bruna
ISBN 9789022994276

~ ~ ~

Het boek Niets dan de waarheid heb ik een aan­tal jaar gele­den (het is een tweede druk uit 2008) gewon­nen op de boeken­site Dizzie (Ned­er­landse vari­ant van goodreads) waar ik toen een account had. Waarom of waarmee staat me niet meer bij. Of ik er blij mee was ook niet. In ieder geval was mijn ent­hou­si­asme zodanig dat ik het boek op een plek­je heb neergelegd waar het na al die jaren nog steeds lag: bovenop een aan­tal boeken die ik wèl net­jes op alfa­bet had gerangschikt.

Zojuist heb ik er even­t­jes doorheen gebladerd. Her en der wat gelezen. De foto van de auteur bekeken. De titels Van dezelfde auteur doorgenomen. Me afgevraagd hoeveel zijn Ned­er­landse uit­gev­er ont­van­gen heeft (‘Niet voor niets plaatst zijn Ned­er­landse uit­gev­er hem naast John Grisham.’ — Alge­meen Dag­blad). Nog eens de achter­flap bestudeerd: ‘Dick, ik heb een oor­log nodig.’

Maar het deed me alle­maal niets. Er sprong geen vonk over. Ik heb nog nooit iets van David Bal­dac­ci gelezen. Ik ga dat bin­nenko­rt ook niet doen. En wie daar op tegen is enzo die mag zich melden. Actieeeeeeee in de tent! Dis­cussie!

Je kunt ook vrien­delijk vra­gen of je het boek mag hebben. Stu­ur ik het tegen ver­goed­ing van de verzend­kosten naar je op. Bel ik daar­na Dick ook even op: ‘Dick, make peace! Not war!’

Eindoordeel: mag weg

[Update 18 jan­u­ari]
Het boek gaat weg, en wel naar Lin­da. Veel leesplezi­er!

~ ~ ~

Ga naar mijn boekenkast om alle tot dusverre bespro­ken boeken te vin­den en wie weet zit er een­t­je tussen die weg mag en waar jij al tij­den naar op zoek bent. 

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets