Woorden

veel woor­den gebrui­ken
om wei­nig te zeg­gen

ter­wijl op cru­ci­a­le momen­ten
ze mij ont­bre­ken

veel­zeg­gend

~ ~ ~

One Reply to “Woorden”

Comments are closed.