Update

Vanocht­end kreeg ik een meld­ing dat mijn blogtem­plate een update had. Omdat ik een zoge­naamd ‘child theme’ heb geïn­stalleerd voelde ik geen belem­mer­ing om het updat­en uit te stellen. Toch zag ik achter­af dat er een aan­tal kleine wijzigin­gen die ik aange­bracht had alsnog verd­we­nen waren. Nadat ik dit gecor­rigeerd dacht te hebben in de code, bleek dit niet het gewen­ste effect te hebben. Uitein­delijk leek het me beter het ‘child theme’ dan maar geheel te ver­wi­jderen en opnieuw te begin­nen. Dat bracht mijn blogsite terug in de ‘oor­spronke­lijke’ staat van voor de update.

Wie schetst mijn ver­baz­ing toen ik van­mid­dag zag dat er weer een nieuwe update was. Weer nam ik de gok om de update meteen te draaien. En weer lei­d­de dit ertoe dat de lay­out niet meer de oude was. Geduldig ging ik aan de slag om alles aan te passen. Maar dit­maal kwam ik er niet hele­maal uit. Zelfs nadat ik het ‘child theme’ voor de tweede keer had ver­wi­jderd kreeg ik het niet meer pre­cies zoals ik dacht dat het was. Ik liet het maar voor wat het was en ging andere din­gen doen.

Deze avond zag ik dat er voor de derde keer van­daag een update beschik­baar was. Bij nadere bestud­er­ing blijkt het echter dat het telkens dezelfde ver­sie is die aange­bo­den wordt. Ik heb het ver­moe­den dat er iets niet in orde is aan de kant van de aan­bieder van het the­ma. Miss­chien dat dit de verk­lar­ing is waar­door ik telkens niet in staat ben om mijn lay­out het­zelfde te houden. En omdat ik niet zek­er weet of er nog andere zak­en in het the­ma niet volledig werken, heb ik er voor gekozen om (tijdelijk?) een ander the­ma te installeren. Nood breekt uitdag­ing. Tenslotte was met slechts iets meer dan 300 dagen te gaan mijn bloglay­out toch al bij­na aan ver­vang­ing toe.

~ ~ ~

Geef een reactie