Pluisje

Het was me nog niet eerder opgevallen maar sinds een aan­tal weken heb ik steev­ast op het einde van de dag een pluis­je in mijn navel. Dit pluis­je heeft niet alti­jd dezelfde kleur. Op som­mige dagen is het donkerblauw, dan weer gri­js of bru­in. Maar wel alti­jd is de kleur van het pluis­je gelijk aan het t-shirt wat ik die dag onder mijn blouse draag. Er zal dus hoogst­waarschi­jn­lijk een mogelijk ver­band zijn tussen pluis­je en t-shirt voor wat betre­ft de kleurstelling. De vraag bli­jft niet­temin waarom er aan het eind van de dag zo’n pluis­je huist in mijn navel. En waarom mij dat nu pas opvalt.

Toen ik het pluis­je deze avond uit mijn navel wilde halen viel mij nog iets anders op. Er zat een deuk in de vlo­er van de bad­kamer. Of pre­ciez­er, er zat een deuk in de lak­laag die aange­bracht is op de houten vlo­er om deze te bescher­men tegen vocht. Iets wat veelvuldig voorkomt in een bad­kamer. Wij ver­moe­den dat onze poet­svrouw de dad­er (daad­ster?) is. Sinds zij bij ons werkt heeft zij een spoor van deuken achterge­lat­en. Niet om te lachen.

De deuk die ons het meest voor raad­sels zet is die in de voet van een staande lamp. We ont­dek­ten deze deuk aan het eind van een week toen de poet­svrouw niet was geweest. Niet eerder had­den we de deuk opge­merkt. Natu­urlijk kan het zo zijn dat die deuk er alti­jd al was geweest en dat we het pas door toe­val op een bepaalde dag zijn gaan zien. Maar dat zou ook kun­nen beteke­nen dat die pluis­jes in mijn navel er alti­jd al hebben gezeten maar dat ik ze pas onlangs ben gaan zien. Aan dat idee moet ik nog erg wen­nen.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets