Pluisje

Het was me nog niet eer­der opge­val­len maar sinds een aan­tal weken heb ik stee­vast op het ein­de van de dag een pluis­je in mijn navel. Dit pluis­je heeft niet altijd dezelf­de kleur. Op som­mi­ge dagen is het don­ker­blauw, dan weer grijs of bruin. Maar wel altijd is de kleur van het pluis­je gelijk aan het t‑shirt wat ik die dag onder mijn blou­se draag. Er zal dus hoogst­waar­schijn­lijk een moge­lijk ver­band zijn tus­sen pluis­je en t‑shirt voor wat betreft de kleur­stel­ling. De vraag blijft niet­te­min waar­om er aan het eind van de dag zo’n pluis­je huist in mijn navel. En waar­om mij dat nu pas opvalt.

Toen ik het pluis­je deze avond uit mijn navel wil­de halen viel mij nog iets anders op. Er zat een deuk in de vloer van de bad­ka­mer. Of pre­cie­zer, er zat een deuk in de lak­laag die aan­ge­bracht is op de hou­ten vloer om deze te bescher­men tegen vocht. Iets wat veel­vul­dig voor­komt in een bad­ka­mer. Wij ver­moe­den dat onze poets­vrouw de dader (daad­ster?) is. Sinds zij bij ons werkt heeft zij een spoor van deu­ken ach­ter­ge­la­ten. Niet om te lachen.

De deuk die ons het meest voor raad­sels zet is die in de voet van een staan­de lamp. We ont­dek­ten deze deuk aan het eind van een week toen de poets­vrouw niet was geweest. Niet eer­der had­den we de deuk opge­merkt. Natuur­lijk kan het zo zijn dat die deuk er altijd al was geweest en dat we het pas door toe­val op een bepaal­de dag zijn gaan zien. Maar dat zou ook kun­nen bete­ke­nen dat die pluis­jes in mijn navel er altijd al heb­ben geze­ten maar dat ik ze pas onlangs ben gaan zien. Aan dat idee moet ik nog erg wen­nen.

~ ~ ~

14 Replies to “Pluisje”

 1. Grap­pig, mijn man heeft dat ook altijd, maar ik niet. Mis­schien komt het door de haar­tjes op een man­nen­buik. We heb­ben er een keer op gegoog­led en dan vind je men­sen die die pluis­jes ver­za­me­len… het kan altijd gek­ker 😉

  Beantwoorden

  1. Tje­mig, een buik­na­vel­pluis­je­ver­za­mel­ver­e­ni­ging…

   Beantwoorden

 2. Oh, klinkt als een span­nen­de thril­ler. Pluis­jes en deu­ken.…

  Beantwoorden

 3. Beter een pluis­je in je navel dan hele­maal niet pluis. 😉

  Mooie obser­va­ties en over­pein­zin­gen, met een glim­lach gele­zen. I like it!

  Beantwoorden

  1. Always look at the bright side of life 😉

   Beantwoorden

 4. Leuk zo die over­pein­zin­gen, heel leuk 🙂

  Beantwoorden

 5. oppas­sen dat die deuk niet in de navel komt, het pluis­je op de bad­ka­mer­vloer zal daar­ent­gen nau­we­lijks een pro­bleem zijn

  Beantwoorden

  1. Een deuk in je navel. Dat gaat zelfs mijn voor­stel­lings­ver­mo­gen te boven.

   Beantwoorden

  2. Haha­ha! Inder­daad! Pas op, Peter!

   Beantwoorden

 6. Alleen op Pete­pel…

  Ps mis­te je maan­dag!
  Ps 2 gaaf nieuw design!

  Beantwoorden

  1. Ik mis blog­praat ook…
   Dus daar moet ik wat op zien te vin­den.

   En ‘bij toe­val’ liep ik tegen dit gra­tis the­ma aan en was met­een ver­kocht.

   Beantwoorden

 7. […] Ik las van­och­tend ook dit heer­lij­ke plog van Puur, oioioi, genie­ten. En deze onna­volg­ba­re post van Pete­pel. En als je iets van hun posts terug­vindt in de mij­ne van­daag, des te […]

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *