Ik tweet het weer

Het was som­mi­gen ont­gaan. Dus daarom op deze plaats nog­maals aan­dacht voor het feit dat ik sinds afgelopen zater­dag alweer terug op twit­ter ben:

Nog geen twee weken heb ik het vol­ge­houden. De der­tig dagen opzegter­mi­jn is me fataal gewor­den. Tij­dens het rea­geren ergens onder een blog­post kon mijn com­men­taar alleen geplaatst wor­den indi­en ik me zou iden­ti­fi­ceren mid­dels een social media account. De laat­ste keer dat ik de site had bezocht was dit blijk­baar via mijn twit­ter account gedaan. En door­dat de soft­ware van­daag de dag steeds slim­mer wordt, en ik een spoor van cook­ies achter schi­jn te lat­en, werd ik meteen herk­end zon­der dat ik het in de gat­en had. Toen er aldus een ‘OK-knop’ ver­scheen had ik al gek­likt zon­der echt te lat­en door­drin­gen waar pre­cies beves­tig­ing voor werd gevraagd.

Dat besef kwam iets lat­er. Maar toen was mijn account alweer actief.

Tja, wat heb ik in die twee twit­ter­loze weken geleerd of ervaren? Voor­namelijk dat ik het de meeste tijd hele­maal niet in de gat­en had dat ik op al mijn hard­ware de twit­ter apps ver­wi­jderd had. Het was rust­gevend. Pre­cies waarom ik er vanaf wilde. Tegelijk­er­ti­jd miste ik de mogelijkheid tot delen wan­neer ik een goede blog­post las of een ander delenswaardig bericht voor­bij zag komen. Ook de zondagocht­end zon­der #popmed­i­tatie en maanda­gavond zon­der #blog­praat voelden vreemd aan.

Dus?

Sim­pel. Ik ga een heel klein lijst­je aan­leggen van tweeps die ik wat actiev­er wil vol­gen en de rest zal ik inci­den­teel bek­ijken wan­neer ik zin heb om me in de wilde stroom van de grote tijdli­jn te wer­pen. Verder zal ik op de zondagocht­end en de maanda­gavond mezelf wat promi­nen­ter lat­en zien om muziek uit de #popmed­i­tatie te delen en mee te doen aan #blog­praat. En natu­urlijk zal ik zo af en toe iets delen wan­neer ik daar reden toe zie. Alle­maal met mate. Zoals dat gematigde steeds beter bij me past.

Kor­tom, ik ben d’r weer…

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets