Bezoekers

Zondag­mid­dag zei ik voor de gein tegen mijn Inge dat het miss­chien zo maar eens zou kun­nen dat de blog­post die ik over de Boeken­week geschreven had, al mijn sta­tistieken zou gaan breken. Nu heb ik weliswaar geen plu­g­in of iets dergelijks geïn­stalleerd die mijn bezoek­er­saan­tallen reg­istreert, maar het was ook eerder een reac­tie op de email-meldin­gen die ik bin­nenkreeg met daarin com­men­taar van lez­ers. Nor­maal kri­jg ik die spo­radisch. Ook al omdat ik alleen de eerste keer bij een nieuwe bezoek­er die een reac­tie achter­laat zo’n meld­ing kri­jg.

Ik zeg wel vak­er iets voor de gein waar­van ik hoop dat het serieus is.

Lat­er die zondag begon ik een en ander te wantrouwen. Het waren wel heel veel meldin­gen die ik kreeg van nieuwe bezoek­ers die op de blog­post had­den gereageerd. Nu had ik natu­urlijk voor de veran­der­ing eens een prikke­lende titel gebruikt: In Ned­er­land lezen we Ned­er­lands. En op twit­ter had ik gezien dat de blog­post al ver­schil­lende keren was gedeeld door tweeps met een grote schare vol­gers. Het zou dus zomaar kun­nen dat ik een schot in de roos had geschreven.

Toch maar eens die meldin­gen geopend en gelezen, want daar had ik nog geen zin in gehad (mooi weer, dus lekker buiten zit­ten lezen in plaats van achter de lap­top). Con­clusie: Spam! Alle­maal fake-face­book-accounts. En het wer­den er in de loop van de zonda­gavond steeds meer.

Op maandagocht­end puilde mijn inbox uit.

Omdat ik voor de veran­der­ing wel nieuws­gierig werd naar de bezoek­er­saan­tallen (nor­maal kun­nen me die niet sche­len) besloot ik een plu­g­in te zoeken zon­der al te veel toeters en bellen om te zien wat er gaande was. Het werd Dai­ly stat. Nadat ik ‘m geïn­stalleerd had ging ik naar kan­toor. Toen ik ’s avonds bij thuiskomst de sta­tistieken ging bek­ijken (nadat ik eerst een ongelooflijke hoeveel­heid nieuwe meldin­gen had moeten ver­wi­jderen) kon ik mijn ogen niet geloven. Meer dan 600 unieke bezoek­ers en meer dan 30.000 pageviews! En het ging maar door.

Nu, op dins­da­gavond, nemen de meldin­gen ein­delijk af. Ook het aan­tal pageviews is over het hoogtepunt heen. De Akismet plu­g­in die gewoon­lijk spam voortr­e­f­fe­lijk afvangt, begint deze nieuwe vorm van vervuil­ing te herken­nen. De Dai­ly Stat plu­g­in kan ik mor­gen hoogst­waarschi­jn­lijk weer de-installeren. Want deze aan­tallen overtr­e­f­fen zal me wel nooit meer lukken.

Het waren twee mooie dagen. Maar ik had toch liev­er gezien dat zich echte bezoek­ers voor mijn blog­post had­den geïn­ter­esseerd.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets