Geschiedvervalsing

You aren’t too good with the truth, either, your species. You keep for­get­ting things, or you pre­tend to. […] I can see there might be a pos­i­tive side to this wil­ful avert­ing of the eye: ignor­ing the bad things makes it eas­i­er for you to car­ry on. But ignor­ing the bad things makes you end up believ­ing that bad things nev­er hap­pen. You are always sur­prised by them. It sur­pris­es you that guns kill, that mon­ey cor­rupts, that snow falls in win­ter. Such naïvety can be charm­ing; alas, it can also be per­ilous.

[p.29, A his­to­ry of the world in 10 1/2 chap­ters, Julian Barnes]

Een citaat uit het eerste hoofd­stuk van deze alter­natieve geschied­schri­jv­ing. De obser­vatie is afkom­stig van een over­levende die als ver­ste­kel­ing was meegereisd op de ark van Noach. Van hem kri­j­gen we ook te horen dat deze ark niet uit één boot bestond, maar dat oor­spronke­lijk acht stuks vertrokken voor een tocht van vele jaren. Helaas gaat de helft van de vloot in de gol­ven ten onder, voor­namelijk door slechte stu­ur­man­skun­st van Noah, zo gaan de gerucht­en. En dat is niet het enige schokkende feit dat de onver­moede obser­vant voor ons in pet­to heeft. Bin­nen het dieren­rijk spreken ze nog steeds schande van deze geschied­ver­vals­ing.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets