Nou, dan gaan we dat regelen.”

Wat bij mij maar bli­jft dooret­teren is het zin­net­je dat haast achteloos vol­gde na het zestien maal uit volle borst ges­can­deerde “Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der!“. Zo’n zin­net­je in de cat­e­gorie “Wen d’r maar aan” waar Wilders zo goed in is. Een doo­d­doen­er van jew­el­ste waarmee hij elke dis­cussie kan afkap­pen. Wil je Wilders aanspreken op gedrag, uit­latin­gen of acties, dan is hij snel klaar. Wen d’r maar aan. Nee, we gaan niet over tot dialoog. Daar doet hij niet aan. Ten­min­ste, niet met ander­s­denk­enden.

En zo heeft hij wel meer van die zin­net­jes. Sim­pel in al hun een­voud maar alti­jd met ver­strekkende gevol­gen.

Woens­da­gavond heeft hij er weer een­t­je aan toegevoegd. “Nou, dan gaan we dat rege­len.” Ook hier over­heerst de een­voud. Maar de dreigende impact zit natu­urlijk besloten in de com­bi­natie van eerder gestelde vraag “Willen jul­lie, in deze stad en in Ned­er­land, meer of min­der Marokka­nen?” en het antwo­ord daarop wat uit de mon­den van zijn vol­gelin­gen geen ver­baz­ing mocht wekken.

Even een kort terz­i­jde: Indi­en deze vraag voorgelegd zou wor­den aan de Ned­er­landse bevolk­ing in zijn geheel, zou het antwo­ord dan posi­tiev­er uit­vallen? Lees het boek Dutch Racism voor het juiste antwo­ord.

Terug naar Wilders. De Fix­er. We (als je met ‘we’ moeite hebt, dan ver­vang het maar door ‘ze’) willen min­der Marokka­nen. En hij gaat dat rege­len. Reeds in 2009 riep Wilders al dat er een miljoe­nen­over­schot aan moslims in Europa was. Nation­aliteit ont­ne­men en uitzetten, was de oploss­ing. Nu gaat hij dat rege­len. Aldus beloofde hij zijn euforische ‘Minder’-scandeerders. Het is nogal wat. Niet nieuw. Hopelijk ont­neemt de onverwachte erosie van zijn par­tij die zich plot­sklaps heeft ingezet hem de machts­ba­sis om zijn sim­pele woor­den in dreigende daden om te zetten. Hele­maal gerust­gesteld ben ik echter nog lang niet nadat ik al enkele tre­fzekere doch con­fron­terende analy­ses her en der gelezen heb.

There is some­thing rot­ten in the state of the Nether­lands, en ik ben bang dat wij het zelf zijn.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets