“Nou, dan gaan we dat regelen.”

Wat bij mij maar blijft door­et­te­ren is het zin­ne­tje dat haast ach­te­loos volg­de na het zes­tien maal uit vol­le borst gescan­deer­de “Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der! Min­der!“. Zo’n zin­ne­tje in de cate­go­rie “Wen d’r maar aan” waar Wil­ders zo goed in is. Een dood­doe­ner van jewel­ste waar­mee hij elke dis­cus­sie kan afkap­pen. Wil je Wil­ders aan­spre­ken op gedrag, uit­la­tin­gen of acties, dan is hij snel klaar. Wen d’r maar aan. Nee, we gaan niet over tot dia­loog. Daar doet hij niet aan. Ten­min­ste, niet met andersdenkenden.

En zo heeft hij wel meer van die zin­ne­tjes. Sim­pel in al hun een­voud maar altijd met ver­strek­ken­de gevolgen.

Woens­dag­avond heeft hij er weer een­tje aan toe­ge­voegd. “Nou, dan gaan we dat rege­len.” Ook hier over­heerst de een­voud. Maar de drei­gen­de impact zit natuur­lijk beslo­ten in de com­bi­na­tie van eer­der gestel­de vraag “Wil­len jul­lie, in deze stad en in Neder­land, meer of min­der Marok­ka­nen?” en het ant­woord daar­op wat uit de mon­den van zijn vol­ge­lin­gen geen ver­ba­zing mocht wekken.

Even een kort ter­zij­de: Indien deze vraag voor­ge­legd zou wor­den aan de Neder­land­se bevol­king in zijn geheel, zou het ant­woord dan posi­tie­ver uit­val­len? Lees het boek Dut­ch Racism voor het juis­te antwoord.

Terug naar Wil­ders. De Fixer. We (als je met ‘we’ moei­te hebt, dan ver­vang het maar door ‘ze’) wil­len min­der Marok­ka­nen. En hij gaat dat rege­len. Reeds in 2009 riep Wil­ders al dat er een mil­joe­nen­over­schot aan mos­lims in Euro­pa was. Nati­o­na­li­teit ont­ne­men en uit­zet­ten, was de oplos­sing. Nu gaat hij dat rege­len. Aldus beloof­de hij zijn eufo­ri­sche ‘Minder’-scandeerders. Het is nog­al wat. Niet nieuw. Hope­lijk ont­neemt de onver­wach­te ero­sie van zijn par­tij die zich plots­klaps heeft inge­zet hem de machts­ba­sis om zijn sim­pe­le woor­den in drei­gen­de daden om te zet­ten. Hele­maal gerust­ge­steld ben ik ech­ter nog lang niet nadat ik al enke­le tref­ze­ke­re doch con­fron­te­ren­de ana­ly­ses her en der gele­zen heb.

The­re is some­thing rot­ten in the sta­te of the Nether­lands, en ik ben bang dat wij het zelf zijn.

~ ~ ~


13 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *