Boekenfatsoen

De boeken­week is weer voor­bij en dit jaar heeft me dat vier nieuwe boeken opgeleverd. Twee was ik er van plan aan te schaf­fen. Een derde moest ik erbij kopen om in aan­merk­ing te komen voor het gratis boeken­weekgeschenk (wat dus tevens het vierde nieuwe boek vor­mde). Thuis­gekomen legde ik de nieuwe aan­win­sten net­jes als stapel op een andere stapel. Van een afs­tand­je keek ik er naar. Best veel boeken, zag ik. Miss­chien wel iet­sjes teveel boeken, vond ik. Waar moest ik ze lat­en? Wan­neer kon ik ze lezen? Het zijn vra­gen die bij­na dagelijks door mijn hoofd spo­ken. Met meer dan nor­male belang­stelling las ik daarom deze week op Foxxblok hoe @fzwaan zichzelf op boeken­rantsoen heeft gezet:

De vol­gende regels zijn van kracht:
— Een nieuw boek mag wor­den aangeschaft als er min­stens 2 ongelezen boeken uit­gelezen zijn. (Dit betekent dat het aan­tal ongelezen boeken zal afne­men.)
— Een nieuw aan te schaf­fen boek mag niet meer bladz­i­j­den hebben dan (in totaal) de ongelezen boeken die ik daar­voor heb uit­gelezen. (Dit betekent dat de hoeveel­heid ongelezen bladz­i­j­den zal afne­men.)

Het is dat je niet onder zijn blog­posts kunt rea­geren (waarom eigen­lijk niet?) maar anders had ik er vast ‘Herken­baar!’ onder gezet (aha, daarom natu­urlijk). Ik besloot spon­taan om deze twee regels ook de mijne te mak­en.

Even een kort terz­i­jde: Van­daag moest ik naar de tan­darts. Voor de reg­uliere con­t­role. Ze vroeg hoe het met me ging. Ik had nog mijn jas aan, dus ik veron­der­stelde dat ze informeerde naar mijn algemene gemoeds- en gezond­hei­d­stoe­s­tand en niet mijn gebit in het bij­zon­der. Goed, was mijn antwo­ord. Met haar was het een stuk min­der gegaan zo begon ze spon­taan te vertellen toen ik er verder niet veel aan toe wist te voe­gen. Veel buik­griep, overgeven, diar­ree en ander onge­mak de afgelopen weken. Maar nu voelde ze zich weer stukken beter. Ze straalde erbij. Ik had geen gaat­jes.

Daar­na moest ik in de stad zijn. Niet bij boekhan­del Polare, maar daar kwam ik toch terecht. Mid­den in de start van de leegverkoop. Alles moest weg. En op alles werd 50% kort­ing gegeven. Nou, dan kun je met goed fat­soen niet door­lopen. Zek­er als je te horen kri­jgt dat komend weekeinde de kortin­gen nog hoger wor­den. Dat kun je die boeken niet aan­doen. Dus heb ik de regels nu al met voeten getre­den. Met als gevolg een nieuwe stapel in mijn over­volle studeerkamer. Waar moet ik ze lat­en? Wan­neer kan ik ze lezen?

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets