Geen Leicester

Vori­ge week zon­dag ver­trok ik voor mijn werk naar Lei­ces­ter. Van­mid­dag om kwart over drie stap­te ik uit de trein op sta­ti­on Arn­hem-Zuid. Het is dan nog een half uur­tje lopen voor­dat ik thuis ben. Tij­dens die wan­de­ling bedacht ik me wat ik zoal gezien had van en in Lei­ces­ter. Daar was ik snel mee klaar. Niets.

Dit is waarom:

Zowel hotel als kan­toor bevin­den bui­ten de stads­gren­zen van Lei­ces­ter. En van­we­ge het druk­ke pro­gram­ma is het er de afge­lo­pen week niet van geko­men om naar de stad te gaan.

De dagen had­den ver­der ook nog eens wei­nig variatie:

Ont­bijt in het hotel. Kor­te wan­de­ling (hoofd­za­ke­lijk de auto­weg over zien te ste­ken die als een onna­tuur­lij­ke bar­rie­re tus­sen het hotel en het indu­strie­ter­rein was opge­wor­pen) naar het kan­toor. De hele dag van 8 tot 19 uur tes­ten in een te war­me ver­ga­der­ruim­te (met onder­bre­king van lunch in het bedrijfs­res­tau­rant). Wan­de­ling terug naar het hotel. Drank­je aan de bar. Diner in het hotel of per taxi naar een eet­ge­le­gen­heid dicht in de buurt. Daar­na nog een drank­je (of twee) aan de bar.

En dan op zoek naar de juis­te hotel­ka­mer in de juis­te hotel­gang. Altijd weer even zoeken.

IMG_2874

Oh ja, voor (onsta­biel) wifi moest je ook nog eens extra beta­len! Van­daar dat jul­lie me wei­nig onli­ne heb­ben gezien. Sha­me on you, Hil­ton.

~ ~ ~

4 reacties op “Geen Leicester”

 1. Was er geen loop­tun­nel naar het industrieterrein?
  En inder­daad een week­je van de wereld
  Dat hotel lijkt wel voor Super Men­sen tus­sen de 2–3 meter!!

  Maar je treft het met het weer hier, het zon­ne­tje schijnt al
  Een heel pret­tig week­end, maak er wat van

  Groet van Herman
  @filobeet

  1. Nee, geen looptunnel.
   Gewoon over­ste­ken en het ‘tegen­draad­se’ ver­keer goed in de gaten hou­den wan­neer er geen ver­keers­lich­ten beschik­baar zijn om te helpen.
   Het hotel was voor men­sen zoals jij en ik, hoe­wel die tegen­woor­dig wel altijd en over­al onli­ne wil­len zijn. In die zin lopen ze flink ach­ter de fei­ten aan.
   Zoda­de­lijk naar Amster­dam voor Meet & Greet met schrijf­ster Eva Kel­der in het kader van onze blog­ger­slees­club ‘Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur’. Dus dat het maar mooi weer mag blijven!

   Jij ook een heel pret­tig week­end gewenst.

Reacties zijn uitgeschakeld.