Icarus — Russell Andrews

Op het weblog van Wal­ter van den Berg las ik zijn leesver­slag (geen recen­sie zoals hij zelf benadrukt) van Rab­bit, Run door John Updike. Het is lang gele­den dat ik een boek van Updike heb gelezen (miss­chien wel voor het laatst op de mid­del­bare school) maar ik kreeg meteen de neig­ing om dit boek te bestellen. Toch is dat niet de reden waarom ik hier naar de blog­post ver­wi­js. Mij gaat het van­daag om zijn afs­lui­tende alin­ea:

Ik kan me voorstellen dat het boek essen­tieel is geweest voor Den Lit­er­atu­ur, dat Updike in zijn tijd vernieuwend is geweest, maar ik heb Rab­bit, Run niet op het essen­tiële plankje gezet toen ik klaar was met lezen.

In feite ben ik iets vergelijk­baars aan het doen met mijn Boekenkast project. De boeken die ik in mijn bez­it heb laat ik de revue passeren met als doel een oordeel te vellen of ik ze wel of niet in mijn boekenkast wil lat­en staan. Alleen was ik nog niet zo ver gegaan om de boeken die ik niet meer wil bewaren ook daad­w­erke­lijk te ver­wi­jderen in afwacht­ing van een nieuwe bestem­ming. Dat ga ik vanaf nu wel doen. Kan ik meteen de vri­jgekomen ruimte benut­ten voor nieuwe boeken.

Icarus. The boy who flew too close to the sun. The boy who fell to his death. It is a sto­ry that cap­tured the imag­i­na­tion of ten-year-old Jack Keller, but one that is also eeri­ly pre­scient. For a vicious assault result­ed in the mur­der of Jack’s moth­er, send­ing her plum­met­ing sev­en­teen storeys to her death — right in front of her son’s eyes.
Thir­ty years lat­er, and his­to­ry is repeat­ing itself in the same hor­ri­fice man­ner. Kid Deme­ter, a phys­io­ther­a­pist Jack helped raise as a teenag­er, has fall­en to his death. The police think it was an acci­dent, but Jack doesn’t believe them. For Kid had con­fid­ed in Jack about his ongo­ing rela­tion­ship with a string of women, women he gave a series of intrigu­ing nick­names. The Mor­ti­cian. The Mis­take. The Des­ti­na­tion. The Mur­der­ess.
As Jack delves into Kid’s world, and he realis­es just how high the stakes real­ly are, he knows only one thing for cer­tain: he must find the killer before the killer finds him, and makes him the final vic­tim…

Icarus
Rus­sell Andrews
Uit­gev­er Warn­er Books
ISBN 9780751531541

~ ~ ~

Wat ik wel weet: dit boek heb ik in het­zelfde jaar gekocht als dat ik een eerder boek van Rus­sell Andrews had aangeschaft, Gideon. Ik had me pri­ma ver­maakt met Gideon tij­dens de lange ver­trag­ing die we had­den tij­dens onze teru­greis vanu­it Por­tu­gal, en ik had zin in meer van Andrews.

Wat ik niet weet: hoe het ver­haal in elka­ar steekt en wat ik ervan gevon­den heb. Zelfs nu ik door het boek blad­er en her en der wat stukken lees is het geen feest van herken­ning.

Dat zegt genoeg en een con­clusie is dan ook snel gemaakt.

Eindoordeel: mag weg

~ ~ ~

Ga naar mijn boekenkast om alle tot dusverre bespro­ken boeken te vin­den en wie weet zit er een­t­je tussen die weg mag en waar jij al tij­den naar op zoek bent. 

~ ~ ~

  • Ha, mooi. Wat bij ons thuis het geval is: in de huidi­ge woon­si­t­u­atie is het niet mogelijk al mijn boeken in huis te hebben, dus staan er een paar dozen in de opslag. Daar wordt die goeie ouwe Updike stil­let­jes heen ver­huisd, dus.

    • Dank voor je reac­tie. Hier bij ons hebben we de laat­ste jaren meer ruimte gekre­gen omdat de kinderen hun eigen woon­ruimte hebben gevon­den. Niet dat ik een gigan­tis­che bib­lio­theek heb, maar nog steeds kreeg ik niet alles goed geplaatst. Daarom ben ik nu begonnen om al mijn boeken een voor een te bek­ijken om te zien of ik ze wel of niet wil houden. De boeken die ik niet meer wil en waar­voor iemand belang­stelling heeft, geef ik weg of verkoop ik tegen een aan­vaard­bare pri­js. Of anders gaan ze naar de bib­lio­theek of andere instelling die ze wil hebben.
      En het is ook nog eens een leuke manier om wat herin­ner­in­gen op te halen die je bij veel boeken hebt. Maar wel een megak­lus…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets