20140509

Te vroeg te ver: 
Deze avond las ik een arti­kel over een nieu­we tool van Ado­be om op een sim­pe­le en snel­le manier zelf kor­te videos op te nemen. Met­een maar eens gepro­beerd. Zie hier het resultaat:

 


4 reacties op “20140509”

  1. Ja, dus. Wat grap­pig, hoe iemand dan ‘tot leven’ komt. Ik kan het totaal niet met elkaar rij­men, maar ik was ver­ge­ten dat je natuur­lijk een zui­de­lijk accent zou (kun­nen) heb­ben. En je hebt dan wel echt zo’n stem voor zul­ke film­pjes! Echt zo’n oplees/voorleesstem?!

    1. Als gebo­ren en geto­gen in Bra­bant zit dat wel goed met zui­de­lijk accent en zach­te g.
      Alleen moet ik nog wel echt ‘trai­nen’ om dit mooi­er te kun­nen doen. Nu was het al bij­na mid­der­nacht na een lan­ge vol­le dag. Dan is mijn stem niet meer op z’n best.

Reacties zijn uitgeschakeld.