Hannibal en Red Dragon — Thomas Harris

Vanavond ga ik drastis­che maa­trege­len nemen. Er is ruimte nodig in de boekenkast, en wel bij de let­ter ‘H’. Waarom? Daar­voor zul je tot mor­gen moeten wacht­en. Wat ik je in ieder geval nu al kan verk­lap­pen is dat er twee boeken in één klap uitvliegen. Ze kun­nen bij jou lan­den, indi­en je inter­esse hebt.

You remem­ber Han­ni­bal Lecter: gen­tle­man, genius, can­ni­bal. Sev­en years have passed since Dr. Lecter escaped from cus­tody. And for sev­en years he’s been at large, free to savor the scents, the essences, of an unguard­ed world. But intrud­ers have entered Dr. Lecter’s sanc­tu­ary, pierc­ing his new iden­ti­ty, sens­ing the evil that sur­rounds him. For the mul­ti­mil­lion­aire Han­ni­bal left maimed, for a cor­rupt Ital­ian police­man, and for FBI agent Clarice Star­ling, who once stood before Lecter and who has nev­er been the same, the hunt for Han­ni­bal Lecter has begun. All of them, in their sep­a­rate ways, want to find Dr. Lecter. And all three will get their wish. But only one will live long enough to savor the reward…

Han­ni­bal
Thomas Har­ris
Uit­gev­er Dell Pub­lish­ing
ISBN 9780440295815

Sex­u­al hunger; demon­ic vio­lence; sin­is­ter log­ic — the lethal com­po­nents of a dead­ly for­mu­la dri­ving a psy­chopath in the grip of an unimag­in­able delu­sion; a boast­ful killer who sends the police tor­ment­ing notes; a tor­tured, tor­tur­ing mon­ster who finds ulti­mate plea­sure in vicious­ly mur­der­ing hap­py fam­i­lies, and calls him­self … The Red Drag­on.

Red Drag­on
Thomas Har­ris
Uit­gev­er Arrow Books
ISBN 9780099111511

~ ~ ~

Lang voor­dat ik ergens rond 1995 de film Silence of the Lambs (1991) voor de eerste keer te zien kreeg (geleend in de videotheek), had ik al zo’n vijf jaar eerder Man­hunter (1986) gezien (nage­syn­chro­niseerd op een duitse tv-zen­der). Iets wat ik me tij­dens het kijken van Silence of the Lambs niet realiseerde. Ik was best wel onder de indruk van de film met Jodie Fos­ter en Antho­ny Hop­kins en toen ik lat­er ‘ont­dek­te’ dat het een ver­film­ing was van een thriller geschreven door Thomas Har­ris besloot ik die gaan te lezen (geleend in de bib­lio­theek).

Het boek viel me tegen.

In 2001 ver­scheen Han­ni­bal, de opvol­ger van Silence of the Lambs. Zodra de film op dvd uitk­wam ben ik deze gaan lenen bij de videotheek. Ik wist dat de ver­film­ing ook weer naar aan­lei­d­ing van een gelijk­namig boek door Har­ris was, maar tot nu toe had ik de ver­lei­d­ing weer­staan om het boek mee te nemen uit de bib­lio­theek.

De film viel me tegen.

Niet veel lat­er zag ik het boek staan in een boek­winkel op het vliegveld van Min­neapo­lis waar ik van­wege een over­stap wat tijd over had om wat rond te neuzen. Omdat ik zin had in niet al te zware lec­tu­ur voor de teru­greis naar NL kocht ik in een opwelling het boek. Ik was denk ik ver­geten wat ik van de film gevon­den had. Miss­chien kan het ook zijn dat ik in de VS wat bevat­telijk­er ben voor al die wer­vende tek­sten vooraan in het boek.

Het boek viel me tegen.

Hier­na had ik het wel gehad met Thomas Har­ris en Han­ni­bal Lecter. Dacht ik. De hele heisa met betrekking tot de ver­film­ing van zijn boek Red Drag­on in 2002 ging langs me heen. Tot­dat ik een aankondig­ing van Man­hunter zag in de tv-gids en in het begelei­dende artikel te lezen kreeg dat dit een eerste, iet­wat vri­jere ver­film­ing was van Red Drag­on. Bleek dat dit boek al in 1981 ver­sch­enen was. Diezelfde week keek ik naar Man­hunter op tv.

De film vond ik (wederom) goed (behalve de vele onder­brekin­gen voor reclame).

Opnieuw kreeg ik de kriebels. Zou ik toch nog eens een boek van Thomas Har­ris moeten proberen waarin Han­ni­bal Lecter een rol speelt? Ik nam me voor er niet naar op zoek te gaan, maar als ik het tegen het lijf zou lopen om het dan gewoon te kopen. Blijk­baar moest het zo zijn want al snel stuitte ik op het boek bij de plaat­selijk boekhan­del (omdat ik er hoogst­waarschi­jn­lijk onbe­wust naar op zoek was) en kocht het.

Het boek vond ik goed (hoewel ik de film Man­hunter beter vind).

De film Red Drag­on heb ik trouwens nog niet gezien.

Eindoordeel: mogen allebei weg

Wil je ze graag hebben? Dan is het miss­chien een idee dat je ze samen met de twee boeken van Rus­sell Andrews (Gideon en Icarus) van mij overneemt (tegen bestelkosten of gratis af te halen).
Jij blij, ik blij. Wat denk je, deal?

~ ~ ~

Ga naar mijn boekenkast om alle tot dusverre bespro­ken boeken te vin­den en wie weet zit er een­t­je tussen die weg mag en waar jij al tij­den naar op zoek bent. 

~ ~ ~

  • .. ik vond de films ook geweldig en de boeken niet zo.. (Red Drag­on is — als film — ook geweldig!) Ik kijk nu — op aan­raden van Renée — naar Han­ni­bal de serie. Met Lau­rence Fish­burn, Hugh Dan­cy en Mads Mikkelsen. Huiv­er­ing­wekkend, aan­rad­er!
    Ik hoop dat je er een nieuwe eige­naar voor vin­dt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets