Mijn geheim

Ter­wi­jl ik nog in afwacht­ing ben om voor 20 dagen mijn weinig enerverende lev­en te delen met iemand die ik hele­maal niet ken, las ik van­daag een bericht over een soci­aal netwerk waar je anon­iem updates kunt posten: Secret

In een korte toelicht­ing op Medi­um schri­jven de mak­ers het vol­gende over hun bewee­gre­de­nen:

As social net­work­ing has become uni­ver­sal, we’ve become increas­ing­ly sen­si­tive to what we share online. […] As a result, we tend to share only our proud­est moments in an attempt to por­tray our best selves. We fil­ter too much, and with that, lose real human con­nec­tion.
We built Secret for peo­ple to be them­selves and share any­thing they’re think­ing and feel­ing with their friends with­out judg­ment. We did this by elim­i­nat­ing pro­file pho­tos and names and by putting the empha­sis entire­ly on the words and images being shared.
[lees het com­plete artikel op Medium.com]

Vanzelf­sprek­end dat ik hier niet ga vertellen of ik een account heb aange­maakt. Dat bli­jft geheim.

Het zag er alle­maal wel uitn­odi­gend uit toen ik even een kijk­je ging nemen. Niks geen gedoe met het mak­en van een catchy ava of onder­schei­dende bio. Maar meteen to the point korte tek­st­jes intikken die je alti­jd al eens wilde delen met de rest van wereld. Zon­der dat je daar­bij reken­ing hoeft te houden met wat je vrien­den, vol­gers of stiekeme stalk­ers daar van zouden vin­den. Een bevri­j­dend gevoel.

Lijkt me.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets