Vernieuwde tijdlijn

Tot voor kort liep deze blog terug in de tijd tot ergens in 2008. De eerste of oud­ste blog­post gaat over het feit dat onze zoon Tris­tan zo gek nog niet bezig was toen hij ‘vroeger’ de eier­sni­jder ook gebruik­te voor champignons. Dat was niet lui, zoals wij toen von­den, maar inven­tief. Ten­min­ste, dat werd ons plot­sklaps duidelijk bij het zien van een adver­ten­tie voor een IT-bedri­jf.

Wan­neer je nu even de moeite zou willen nemen om te zoeken naar het archief overzicht van mijn blog­posts (op het moment dat ik dit schri­jf is deze gepo­si­tion­eerd in de rechter zijbalk) dan zal opvallen dat er inmid­dels pub­li­caties zijn ver­sch­enen die verder terug­gaan in de tijd. Van­daag heb ik bijvoor­beeld een impressie geplaatst van een korte vakantie in Turk­i­je waar we in juli 2002 een week­je hebben doorge­bracht. De foto’s kwam ik dit week­end tegen toen ik op zoek ging naar geschikt mate­ri­aal voor een open dag die we deze namid­dag had­den op de lagere school van onze jong­ste klein­zoon. Ons was gevraagd wat familiefoto’s mee te nemen.

Ter­wi­jl ik daarmee bezig was kwam ik vanalles tegen wat ik in de afgelopen jaren onder andere op social plat­forms zoals hyves, face­book, flickr, google+ en dias­po­ra had gepost. Aangezien ik de meeste van deze accounts  alweer had gede­ac­tiveerd vroeg ik me af of het miss­chien niet een idee zou zijn om het op mijn eigen site te plaat­sen. Tenslotte zal ik hier voor­lop­ig nog niet weg­gaan. Niet zolang ik het hier zelf voor het zeggen heb.

En dus heb ik als een ware Mark Zucker­berg besloten om het beleid van deze mijn eigen­ste site grondig op z’n kop te gooien. Vanzelf­sprek­end zon­der vooraankondig­ing. Het is al begonnen, dus wen d’r maar aan dat vanaf nu (of eigen­lijk, vanaf afgelopen week­end) er nieuwe blog­post kun­nen ver­schi­j­nen die qua datum ver in het verleden liggen. Op deze manier zal de tijdli­jn van dit blog langzaa­maan samen­vallen met de tijdli­jn van mijn lev­en. Voor­be­houden dat ik er een dig­i­tale arti­fact van heb of van kan mak­en.

Ik realiseer me dat deze nieuwe blog­posts niet echt zullen opvallen (ten­z­ij je een abon­nement neemt op de automa­tis­che updates via mail) omdat ze niet bove­naan ver­schi­j­nen en hoogst­waarschi­jn­lijk (hoewel ik dat niet zek­er weet) ook niet in de rss feed getoond zullen wor­den. Dat is niet anders. In ieder geval zal ik mijn best doen er regel­matig naar te linken of ze op een andere manier onder de aan­dacht te bren­gen. Eerst maar eens zien of ik dit zoveel­ste mega­lo­mane project van de grond weet te kri­j­gen.

~ ~ ~

9 Comments

Herken­baar. Ik ben alle­maal papi­er aan het opruimen en kom stuk­jes uit 2006 tot 2013 die ik nooit online heb gezet. Ook ik ben bezig om die toe te voe­gen aan mijn archief. Het is immers leuk om te zien hoe je inter­ess­es of opvat­tin­gen in de loop der jaren veran­dert.

Bij mij zijn het toch vooral foto’s die ik op ver­schil­lende plaat­sen online had staan. Niet dat ik alles ga upload­en, maar een kleine selec­tie is toch wel aardig om op die manier een com­pleter overzicht te kri­j­gen van woord en beeld. Helaas zijn veel van mijn oude tek­sten ver­loren gegaan. Maar wie weet kom ik nog wat tegen bij het opscho­nen van oude externe hard­disks.

Hum was me nog niet opgevallen maar bij deze ga ik het dus wel in het oog houden 🙂 Mooie lay-out trouwens of miss­chien moet ik dat maar niet hardop zeggen want zo is ie weer verd­we­nen 😉

Nee, ik kan me voorstellen dat het nog niet opgevallen is. Deze nieuwe oude blog­posts komen niet in de automa­tis­che updates terecht. Ik zal proberen er op een andere manier regel­matig de aan­dacht op te ves­ti­gen.

Geef een reactie