Vinden en zoeken

Jezelf opnieuw uitvin­den. Ik heb me er ook regel­matig aan bezondigd. Achter­af bezien waren het peri­odes in mijn lev­en dat ik min­der sterk in mijn schoe­nen stond. Het roer moest om. Ik probeerde orde op zak­en te stellen. Dat soort spraak. Je kent het wel. Alti­jd gedoemd te mis­lukken. Vooral omdat ik niet bezig was mezelf (uit) te vin­den. Maar eerder een ver­sie van mezelf neer te zetten die breed geac­cepteerd moest wor­den. Peter the Pleas­er. Zoi­ets.

Ter­wi­jl in mijn goeie peri­odes (ten­min­ste zo zie ik het nu) ik aan de slag ging om al die buitenkant, al dat aan­geleerde er weer af te slopen. Onder het mot­to van terug naar de basis. Daad­w­erke­lijk een poging om Peter te vin­den. De ware, zeg maar. Niet noodza­ke­lijk de ver­sie die algemene goed­keur­ing zou kun­nen verkri­j­gen. Maar wel een exem­plaar dat mij beter zou passen. Een­t­je die veel meer lak aan alles heeft. Wat min­der bezig is om zich te con­formeren aan zijn omgev­ing. Met de gevol­gen van­di­en. Alsof ‘m dat zou kun­nen sche­len.

Maar elke keer wan­neer ik bij die basis (in de buurt) kwam, dan sloeg de twi­jfel toe. Ben ik wel sterk genoeg? Zou mijn hart niet breken wan­neer ik de mensen die ik lief had van me zou vervreem­den? En wat als ik mezelf hele­maal niet zag zit­ten? Dat ik ver­teerd zou wor­den door een exis­ten­tiële afkeer van de oer-Peter zoals deze ooit bedoeld was? Kon ik nog wel zijn wie ik ooit was? Wilde ik het echt wel zo hevig als ik het deed voorkomen? Tenslotte was ik niet voor niets veran­derd. Toch?

Deze groeiende twi­jfel vor­mde een vrucht­bare voed­ings­bo­dem voor het idee om het deze keer eens com­pleet anders aan te pakken. Miss­chien werd het tijd om een com­pleet nieuwe Peter aan de wereld te tonen. The new Me! Een­t­je die (nog) wat meer zijn best zou doen om zich open te stellen voor de mensen om hem heen. Inter­esse tonen. Aan­dacht schenken. Meeleven. Alti­jd klaar staan.

Naarstig begon ik op te schri­jven waar deze sociale uitvo­er­ing van mezelf aan moest gaan vol­doen. Ik had er zin in en activeerde alvast nieuwe accounts op face­book en google+ zodat mijn toekom­stige vrien­den me zouden weten te vin­den.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets