Het heilige moeten

radio

De radio stond aan. Een bel­spel­let­je was doorge­dron­gen tot mijn favori­ete (nu niet meer) zen­der en ze had­den een beller! Er lag een prachtige pri­js in het ver­schi­et wan­neer het goede antwo­ord op de vol­gende vraag gegeven werd. Een vraag die zo onbe­nul­lig was dat je het antwo­ord alleen schuldig zou moeten bli­jven wan­neer je pas eerder diezelfde dag geboren zou zijn en de eerste lev­en­suren in een cou­veuse doorge­bracht had. De bel­ster (want het was een vrouw) moest het antwo­ord des­on­danks schuldig bli­jven. Zo zei ze het ook: ik moet het antwo­ord schuldig bli­jven. Mooi taal­ge­bruik, tenslotte was het niet voor niets tot sinds kort mijn favori­ete radio­sta­tion.

Hier­na had ik hoo­gu­it een blijk van medeleven verwacht en dan over tot de orde van de avond: muziek. Niet dus. Er moest nog nabeschouwd wor­den. Hoe het toch kwam dat ze zo in gebreke was gebleven. Sim­pel. Het was de ver­moei­d­heid van vele uren tv kijken in com­bi­natie met slaapge­brek. Ze moest van zichzelf namelijk alle wed­stri­j­den van het WK voet­bal zien. Dat moest. Ter­wi­jl ze nor­maal gespro­ken nooit naar het voet­ballen keek. Maar dit was anders. Hoe anders dan? wilde de pre­sen­ta­tor weten. Nou gewoon, anders.

Elke avond kroop ze op de bank met een grote zak chips en een fles fris­drank. Om dan alle wed­stri­j­den die op het pro­gram­ma ston­den van de eerste tot en met de laat­ste min­u­ut te kijken. Waar­bij ze bloed­fa­natiek com­men­taar leverde op alles wat zich op het veld afspeelde. Niet dat ik er veel ver­stand van heb, zei ze. Maar die bal moet er gewoon in. Daar is het tenslotte om te doen.

Kijkt je man ook mee? Ze was even van haar a pro­pos. Mijn man? Toen begon ze te lachen. Nee, die geeft hele­maal niets om voet­bal of welke sport dan ook. Net als ik eigen­lijk. Maar ja, dit is wel het WK. Dan moet je wel kijken. Vind ik. Hij is nu trouwens in de tuin bezig. Een beet­je aan het schof­fe­len. Tot­dat het rust is. In de rust drinken we samen een kop­je koffie. Gezel­lig. Daar­na gaat hij weer weg. Terug de tuin in, of naar z’n hob­byschu­ur. Je moet wat, niet­waar?

Maar vanavond kruip ik vroeg onder de wol. Het is even­t­jes wellet­jes geweest. Ik kan geen voet­bal meer zien. Dus geen Bel­gië tegen de VS? Nee, die moeten het maar zon­der mij zien te red­den. Mor­gen moet ik er op tijd uit en ik wil niet weer halver­wege de dag in slaap vallen achter m’n bureau. Het moet niet gekker wor­den, haha­ha.

~ ~ ~

En ik moet op zoek naar een nieuwe favori­ete radiozen­der.

~ ~ ~

Gebruik­te afbeeld­ing door mari­atere­sa tole­do via pho­topin cc

~ ~ ~

7 Comments

Haha­ha. Ik kijk dus ook nev­er­nooit­nie en mijn collega’s en klanten proberen me zo ver te kri­j­gen dat ik nu dan toch ga kijken. Gis­teren nog 3x geho­ord: “Ik ben ook geen fan, maar nu kijk ik wel. Want ja, dit is wel het WK. Dan moet je wel kijken.” Exact dezelfde for­mu­ler­ing dus. Kud­de­vee?

Ik heb nu bij­na een week Spo­ti­fy en luis­ter graag naar leuke afspeel­li­jsten, ideaal, geen reclame en bel­spellen )ik heb gelijk een Pre­mi­um account genomen’ en er staan duizen­den mooie afspeel­li­jsten op, top.

Qua radio ben ik nogal ver­knocht aan Radio 10 (Radio 10 Gold, zoals een vriendin zegt “een bejaar­den zen­der”), ik ben opge­groeid in de jaren 70 en ze draaien veel muziek uit die tijd, niet teveel gek­letst.
Verder luis­ter ik graag naar Clas­sic FM en radio 4.

Spo­ti­fy heb ik een hele tijd gele­den uit­geprobeerd, maar veel arti­esten waar ik graag naar luis­ter ston­den er toen (nog) niet op. Miss­chien moet ik het weer eens opnieuw proberen. Het­zelfde ‘prob­leem’ heb ik bij zen­ders als Radio 10. Zelf ben ik uit ’63 maar dat wil niet zeggen dat ik de hele tijd muziek uit m’n jeugd­jaren wil horen. Ik hoor ook heel graag nieuwe muziek. Ik begri­jp van die zen­ders nooit dat ze alti­jd maar weer dezelfde muziek draaien. Alsof er verder geen goeie muziek meer wordt gemaakt. Ook Clas­sic FM en radio 4 doen dat. Heb je ze een tijd opstaan, dan gaat al snel opvallen dat er veel muziek regel­matig terugkomt.
Nee, ik koop nog steeds mijn muziek op cd of down­load het via offi­ciele site en zet het dan op mijn ipod die ik aan de ver­sterk­er hang. Of ik stream ze vanaf mijn lap­top via de luid­sprek­ers.

Geef een reactie