Be prepared

Omdat ik de hard­loopza­k­en opnieuw serieus ga aan­pakken heb ik van­daag besloten om nieuwe schoe­nen aan te schaf­fen bij Runner’s world in Ede. De keuze is gevallen op Adi­das Adis­tar Boost en dan nog wat cijfers en let­ters voor de sportieve nerd. Zo zien ze er uit (de foto toont er een­t­je, maar wees gerust, ik heb twee exem­plaren):

Niet alleen ging ik met nieuwe schoe­nen naar huis, tevens werd mij gead­viseerd wat van die gel­let­jes en poed­ers aan te schaf­fen voor de broodnodi­ge voed­ing tij­dens en na het hard­lopen. Met als fin­ish­ing touch spe­ciale sport­sokken en een mouwloos shirt ben ik vol­gens mij pri­ma voor­bereid voor mijn poging een halve marathon te lopen ergens over 12 weken.

Tij­dens de snelle duur­loop die voor vanavond op het pro­gram­ma stond heb ik natu­urlijk meteen de Adis­tars uit de ver­pakking gehaald om ze de vuur­doop te geven. Dit was de bedoel­ing:

Train­ing 2 3×10 min. D3 (p=5 min.)
D3 = snelle duur­loop (ca. 5.30–6.00 minuten per km)

En dit was het resul­taat:

2 km in 9:40 min (4:50 min p/km)
pauze van 4:39 (500 meter gewan­deld)
2 km in 10:45 min (5:23 min p/km)
pauze van 5:09 (500 meter gewan­deld)
2 km in 11 min (5:30 min p/km)
pauze van 5:07 (500 meter gewan­deld)

Opnieuw had ik moeite met het vin­den van het juiste (langzame) tem­po. Verder had ik niet de tijd genomen om op mijn iPhone app uit te zoeken hoe ik de tussen­standen op ‘tijd’ kon zetten in plaats van op ‘afs­tand’. Dus dat hielp ook niet echt. Qua voor­berei­d­ing is er toch nog ruimte voor ver­be­ter­ing.

In ieder geval was het pret­tig lopen op de nieuwe schoe­nen op tevens een ander par­cours met afwis­se­lend harde en zachte onder­grond plus waar op het laatst ook nog wat gemene (kleine) hoogtev­er­schillen genomen moesten wor­den. Ik heb genoten!

~ ~ ~

2 Comments

Geef een reactie