Be prepared

Omdat ik de hard­loop­za­ken opnieuw seri­eus ga aan­pak­ken heb ik van­daag beslo­ten om nieu­we schoe­nen aan te schaf­fen bij Runner’s world in Ede. De keu­ze is geval­len op Adi­das Adi­s­tar Boost en dan nog wat cij­fers en let­ters voor de spor­tie­ve nerd. Zo zien ze er uit (de foto toont er een­tje, maar wees gerust, ik heb twee exemplaren):

Niet alleen ging ik met nieu­we schoe­nen naar huis, tevens werd mij gead­vi­seerd wat van die gel­le­tjes en poe­ders aan te schaf­fen voor de brood­no­di­ge voe­ding tij­dens en na het hard­lo­pen. Met als finis­hing touch spe­ci­a­le sport­sok­ken en een mouw­loos shirt ben ik vol­gens mij pri­ma voor­be­reid voor mijn poging een hal­ve mara­thon te lopen ergens over 12 weken.

Tij­dens de snel­le duur­loop die voor van­avond op het pro­gram­ma stond heb ik natuur­lijk met­een de Adi­s­tars uit de ver­pak­king gehaald om ze de vuur­doop te geven. Dit was de bedoeling:

Trai­ning 2 3×10 min. D3 (p=5 min.)
D3 = snel­le duur­loop (ca. 5.30–6.00 minu­ten per km)

En dit was het resultaat:

2 km in 9:40 min (4:50 min p/km)
pau­ze van 4:39 (500 meter gewandeld)
2 km in 10:45 min (5:23 min p/km)
pau­ze van 5:09 (500 meter gewandeld)
2 km in 11 min (5:30 min p/km)
pau­ze van 5:07 (500 meter gewandeld)

Opnieuw had ik moei­te met het vin­den van het juis­te (lang­za­me) tem­po. Ver­der had ik niet de tijd geno­men om op mijn iPho­ne app uit te zoe­ken hoe ik de tus­sen­stan­den op ’tijd’ kon zet­ten in plaats van op ‘afstand’. Dus dat hielp ook niet echt. Qua voor­be­rei­ding is er toch nog ruim­te voor verbetering.

In ieder geval was het pret­tig lopen op de nieu­we schoe­nen op tevens een ander par­cours met afwis­se­lend har­de en zach­te onder­grond plus waar op het laatst ook nog wat geme­ne (klei­ne) hoog­te­ver­schil­len geno­men moesten wor­den. Ik heb genoten!