Hartslag gemist

Van­daag zou alles moeten klop­pen. Bei­de schoe­nen in een gelijke maat. Fris gewassen sportk­led­ing. En de han­dlei­d­ing van mijn GPS sporthor­loge van A tot Z en weer terug doorgenomen. Ik was klaar voor dag 4 van mijn train­ing op weg naar een halve marathon ergens eind okto­ber begin novem­ber.

Wat stond me te doen?

Week 2
Train­ing 1 60 min. D1
D1 = langzame duur­loop (ca. 7.00–7.30 minuten per km)

Deze langzame duur­loop wordt in de 12 weken langza­am opge­bouwd naar een max­i­male tijd van 100 minuten. Het tem­po is zodanig dat je hart­slag aan de lage kant zou moeten bli­jven. In mijn geval zou dat ergens rond de 150 — 155 moeten zijn. De bedoel­ing is dat je een goede basis kri­jgt om een lan­gere afs­tand te kun­nen over­bruggen. In com­bi­natie met de inter­val en cli­max train­in­gen werk je op deze manier aan ver­be­ter­ing van uithoud­ing en snel­heid.

Tot nu loop ik meestal niet langer dan 60 minuten met heel af en toe een uitsch­i­eter. Door­dat ik vaak in een impuls halver­wege een rond­je ren­nen besluit om langer te bli­jven draven zit daar geen plan achter. Waar­door ik achter­af niet echt kan beo­orde­len of het goed is gegaan. Van­daar dat ik eens plan­matig aan mijn loopvorderin­gen wil werken in plaats van zomaar wat rond te ren­nen als een kip zon­der kop.

Hoe ging het van­daag dan met deze duur­loop van 60 minuten?

Wel, ik heb gemerkt dat langza­am lopen wel mijn ding is, maar niet zo langza­am als aangegeven. Dat had ik op dag 1 ook al gemerkt. Zoals gewoon­lijk liep ik weer te hard van stapel in het begin, maar ik wist daar­na al snel af te rem­men richt­ing de 6:30 minuten per kilo­me­ter. Langza­mer luk­te me niet. Dan leek het alsof ik aan het wan­de­len was. Bij deze 6:30 heb ik het ver­vol­gens gelat­en en heb mijn rond­je verder net­jes uit­gelopen waar­bij ik alleen op het eind niet kon lat­en om het tem­po iet­sjes te ver­hogen.

Dit resul­teerde in de vol­gende tussen­ti­jd:
9,4 km gelopen in 60 minuten met een gemid­delde van 6:24 minuten per kilo­me­ter.

Omdat ik na 60 minuten lopen ergens mid­den in het veld stond, moest ik nog wat verder voor­dat ik klaar thuis was en door het laat­ste stuk­je wat hard­er te gaan heb ik in totaal 10,7 km gelopen in 1 uur en 8 minuten, met een gemid­delde van 6:21 min/km.

Ik was alleen een essen­tieel dinget­je ver­geten. Om te zien of ik niet teveel geforceerd had zou het hand­ig zijn om te weten wat mijn hart­slag gedurende de train­ing was geweest. Laat ik nou de sen­sor niet geac­tiveerd hebben bij de start. Die stond namelijk nog uit om de bat­ter­ij te sparen.

~ ~ ~

2 Comments

Haha, ik schrok al toen ik de titel las. Peter zal toch geen hartk­lacht­en hebben?
Nee hoor, gelukkig niet, hij heeft alleen maar geheugen­klacht­en. 😀

Comments are closed.