Reis mee op route 2666

Deze blog­post is deel 1 van 8 in de serie 2666 — Rober­to Bolaño

In mijn boekenkast staan een aan­tal boeken die de vorm (en het gewicht) van een bak­steen hebben. Met ontzag haal ik er geregeld een­t­je tevoorschi­jn, blad­er er doorheen, lees ergens een pas­sage en zet ‘m dan weer terug. Meestal omdat ik weet dat ik het boek ofwel niet uitlees van­wege ander leeswerk dat pri­or­iteit heeft, ofwel omdat al het andere leeswerk dat pri­or­iteit hoort te hebben bli­jft liggen.

Toch weet ik af en toe mezelf over te halen (om tegen beter weten in) aan zo’n bak­steen te begin­nen.

Ook vanavond lijkt dit weer het geval nadat ik een blog­post1 heb gelezen over het boek 2666 door Rober­to Bolaño2. In deze blog­post beschri­jven Trevor3 en Lee4 (geen idee wie ze zijn, het was de eerste keer dat ik op de site The Mookse and the Gripes terecht kwam) waarom ze van plan zijn om dit boek opnieuw te gaan lezen.

Lee: In anyone’s read­ing life there are mon­u­ments that sit omi­nous­ly in the shad­ows of their per­son­al lit­er­ary land­scape that inevitably pass judg­ment on every oth­er encoun­tered book, echo­ing per­ni­cious­ly through the pages of less­er efforts, enrich­ing oth­ers. They are omnipresent and alive. They alter, per­haps, the mind­set of those invol­un­tar­i­ly under their unend­ing spell, and con­tin­ue to grow. Some­times they demand a re-read.

Trevor: Yes, my mind­set was def­i­nite­ly altered! I’m excit­ed to go back now and, with you and maybe some oth­ers, exam­ine what hap­pened to me!

In tegen­stelling tot Trevor en Lee heb ik dit boek nog nooit eerder gelezen, maar het lijkt me hand­ig om er juist nu aan te begin­nen met deze twee gid­sen die me hopelijk zullen helpen om deze lange reis (de Ned­er­land­stal­ige uit­gave die ik bez­it bestaat uit 1070 pagina’s) tot een goed einde te bren­gen.

Het leess­chema wat ze hanteren ziet er als vol­gt uit:

  1. het deel van de crit­i­ci (p.7–193) — 19 sep­tem­ber
  2. het deel van Amal­fi­tano (p.195–273) — 3 okto­ber
  3. het deel van Fate (p.275–413) — 17 okto­ber
  4. het deel van de mis­daden (p.415–749) — 7 novem­ber
  5. het deel van Archim­bol­di (p.751‑1065) — 28 novem­ber

Op deze data zullen zij hun leeser­varin­gen delen op de site The Mookse and the Gripes. Iets soort­gelijks zal ik ook proberen mocht ik niet al teveel in de knel komen met de boekre­cen­sies voor Een per­fecte dag voor lit­er­atu­ur.

Iemand zin om mee te reizen op route 2666?

Vier lit­er­atu­ur­fanat­en delen een ontem­bare fas­ci­natie voor de mys­terieuze schri­jver Ben­no von Archim­bol­di. Deze zou zich ophouden in San­ta Tere­sa, een stuk nie­mand­s­land op de grens van Mex­i­co en de Verenigde Stat­en, dat het decor is van hon­der­den onopge­helderde moor­den op vrouwen.
Met dit ware mis­daadgegeven als vertrekpunt schreef Rober­to Bolaño een alle­som­vat­tende roman over onbere­de­neerd geweld, seks, doo­ds­drift en de kun­st die ons als enige uit de diepe afgron­den van een cor­rupte wereld kan red­den. Nie­mand weet zo tre­f­fend als Bolaño te ver­wo­or­den hoe het er met onze wereld voorstaat.

2666
Rober­to Bolaño
Uit­gev­er­ij Meu­len­hoff
ISBN 9789029085687

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tionNiets is wat het lijkt »

  1. Klik hier voor de blog­post Read-along: Rober­to Bolaño’s 2666 

  2. Klik hier voor de wikipedia pag­i­na over Rober­to Bolaño 

  3. Klik hier voor de blog­posts van Trevor op The Mookse and the Gripes 

  4. Klik hier voor de blog­posts van Lee op The Mookse and the Gripes 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets