Dinsdag, 26 augustus 2014

Bouw­ste­nen

Men­sen vra­gen mij wel eens, En Peter, hoe gaat het de laat­ste tijd met je trai­ning voor de hal­ve mara­thon die je ergens eind okto­ber begin novem­ber gaat lopen?

Goed, blog ik dan. Na mijn laat­ste upda­te op 13 augus­tus heb ik de vol­gen­de oefe­nin­gen volbracht:

Week 2
Trai­ning 3 45 min. D2
D2 = nor­ma­le duur­loop (ca. 6.30–7.00 minu­ten per km)
15 augus­tus 7,7 km in 45:02 min met een gemid­del­de van 5:51 min/km

Vrije bonus­loop:
17 augus­tus 10 km in 59:07 min met een gemid­del­de van 5:54 min/km

Week 3
Trai­ning 1 50 min. D1
D1 = lang­za­me duur­loop (ca. 7.00–7.30 minu­ten per km)
19 augus­tus 10,3 km in 1:11:42 min met een gemid­del­de van 6:55 min/km

Trai­ning 2 2×20 min. D3 (p=5 min.)
D3 = snel­le duur­loop (ca. 5.30–6.00 minu­ten per km)
22 augus­tus 3,8 km in 20:02 min met een gemid­del­de van 5:17 min/km
pau­ze van 5 min
22 augus­tus 3,6 km in 20:02 min met een gemid­del­de van 5:32 min/km

Trai­ning 3 40 min. climaxduurloop
Cli­max­duur­loop. (1/2- D1, 1/4- D2, 1/4- D3)
D1 = lang­za­me duur­loop (ca. 7.00–7.30 minu­ten per km)
D2 = nor­ma­le duur­loop (ca. 6.30–7.00 minu­ten per km)
D3 = snel­le duur­loop (ca. 5.30–6.00 minu­ten per km)
24 augus­tus 3,0 km in 21:00 min met een gemid­del­de van 7:00 min/km
24 augus­tus 1,5 km in 10:01 min met een gemid­del­de van 6:29 min/km
24 augus­tus 1,8 km in 10:01 min met een gemid­del­de van 5:23 min/km
24 augus­tus 1,4 km in 8:11 min met een gemid­del­de van 5:35 min/km

De trai­nin­gen gaan me nog steeds goed af. Waar ik het meest moei­te mee heb is om niet snel­ler te gaan dan dat het sche­ma aan­geeft. Want waar­om zou ik het for­ce­ren? Ten­slot­te is het trai­nings­sche­ma geba­seerd op veel erva­ring en onder­zoek. Dus pro­beer ik me nu er nog meer toe te zet­ten om gedis­ci­pli­neerd dat­ge­ne te doen wat het sche­ma voorschrijft.

En bouw ik op z’n tijd een rust­dag in zoals ik het onlangs gele­zen heb op Run­ners­web1:

Rust
Een rust­dag is een dag waar­op je niet loopt. Punt. Geef je spie­ren echt de tijd om te her­stel­len, zodat ze weer hele­maal fris zijn voor de vol­gen­de trai­ning. Je kunt beter twee dagen heel goed trai­nen en twee dagen rust nemen, dan vier mid­del­ma­ti­ge dagen afwer­ken met een slui­me­ren­de ver­moeid­heid. Rust­da­gen zor­gen boven­dien voor een men­ta­le pau­ze, zodat je ook gees­te­lijk weer fris terugkomt. 

Het is één van de vier bouw­ste­nen2 die genoemd wor­den als zijn­de belang­rijk in je trai­nings­sche­ma. Komt dat even goed uit nu ik aan mijn eigen bak­ste­nen pro­ject ben begonnen…


  1. Lees hier het gehe­le arti­kel Belang­rij­ke bouw­ste­nen in je trai­nings­sche­ma 

  2. De ande­re drie zijn Rus­ti­ge duur­lo­pen, Lan­ge duur­lo­pen en Snel­heid