Ieder voor zich

Deze blog­post is deel 1 van 9 in de serie We zijn alle­maal alleen

De vrouw van Lau­rens gaat vreemd. Niet dat Lau­rens dat weet, maar ik ver­tel het jul­lie alvast. Ik zag haar eerder van­daag een hotel uitkomen in gezelschap van een keurig gek­lede man van mid­del­bare leefti­jd. Al wat gri­jzend aan de slapen. Voor­dat ze ieder in hun eigen auto stapten gaven ze elka­ar nog een vluchtige kus, bang herk­end te wor­den door bek­enden die een hap­je aan het eten waren in het restau­rant dat bij het hotel hoorde. Zul je net zien.

Lau­rens is bezig met het avon­de­ten. Hij heeft van­daag thuis­gew­erkt. ’s Ocht­ends hebben Lau­rens en zijn vrouw samen ont­beten, daar­na vertrok zij voor een 1‑daagse cur­sus die niet op kan­toor gehouden werd maar in een hotel in het mid­den van het land. Op Lau­rens vraag of dat inclusief din­er was antwo­ordde Suzan (zo heet de vrouw van Lau­rens) ontken­nend. Jam­mer, dacht Lau­rens. Anders had hij voor zichzelf een bak nasi of bami kun­nen gaan halen bij de chi­nees op de hoek. Suzan houdt niet van afhaalchi­nees. Daarom is Lau­rens nu bezig met het avon­de­ten.

Hoe was de cur­sus? vraagt Lau­rens belang­stel­lend nadat ze na het eten nog even op de bank zit­ten met een kop­je koffie. De tv staat afgestemd op het 8‑uur jour­naal maar het gelu­id is uit. Op een andere zen­der is voet­bal, zo weet Lau­rens. De wed­stri­jd is al een kwartiert­je aan de gang. Miss­chien is er wel iets gebeurd waar­door de aan­vang uit­gesteld is. Of heeft de schei­d­srechter van­wege een naak­t­lop­er de wed­stri­jd tijdelijk stil moeten leggen. Wat bezielt een man om naakt over een veld te gaan lopen? Een vrouw zou dat niet zo snel doen. Lau­rens kijkt naar Suzan die met haar kop­je koffie in de hand afwezig naar de tv staart. Zou zij ook liev­er het voet­bal willen zien? Hij durft het haar niet te vra­gen. Hoe lang is het gele­den dat hij haar naakt heeft zien lopen?

Wan­neer hij lat­er op de avond in bed stapt draait Suzan zich om in haar slaap. Ze zat al heel vroeg voor haar doen opval­lend te gapen en was toen gaan douchen. Daar­na kwam ze in haar nacht­japon de werkkamer van Lau­rens in gelopen om te zeggen dat ze meteen naar bed ging. De cur­sus was erg ver­moeiend geweest. Lau­rens knik­te. Hij bedacht dat het voet­bal nu wel bij­na afgelopen was. Toen vanu­it de slaap­kamer het zachte ges­nurk van Suzan weerk­lonk opende Lau­rens op zijn pc een porno site en ging op zoek naar film­p­jes waar man­nen hun vrouw deelden met andere man­nen. Vooral de film­p­jes met vrouwen die erg op Suzan leken won­den hem op. Lau­rens mom­pelde aller­lei schun­nighe­den maar zorgde er wel voor dat Suzan niet wakker van hem werd.

Voor­dat Suzan in slaap viel over­dacht ze de afgelopen uren. Ze staarde naar het pla­fond dat ergens daar­boven in het donker moest zijn. Even was ze bang dat de gebeurtenis­sen van van­daag haar miss­chien wel de hele nacht wakker zouden houden. Dat was ver­keerd gedacht. Bin­nen enkele minuten was ze ver­zonken in een droom­loze slaap. Veel lat­er voelde ze hoe een man bij haar in bed stapte. Wie was dat? Wat moest hij hier bij haar in bed? Toen begon ze alsnog te dromen.

~ ~ ~

Start van een nieuw exper­i­ment. Het is mijn bedoel­ing om een serie los­jes samen­hangende korte ver­halen te schri­jven die zon­der al te veel voor­berei­d­ing tot stand komen. Dus heb ik een idee hoe het verder moet en heb ik de tijd, dan probeer ik het meteen in één keer uit te schri­jven en te posten. Ook voor mij is het aldus een ver­rass­ing hoe dit ver­haal verder gaat en hoe het zal eindi­gen. Dat houdt het voor ons alle­maal span­nend.
Alle feed­back is welkom en input voor hoe het verder moet mag alti­jd.

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tionZiek »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets