Hoe vaak

Hoe vaak heb ik er niet naar ver­langd om zomaar te stop­pen. Om gewoon maar te blij­ven lig­gen. Niet uit bed te komen, niet te ont­bij­ten, niet naar school te bren­gen, geen werk, geen ver­ga­de­ring, geen crè­che, geen school, geen eten, geen vra­gen­de blik­ken van ana­lis­ten, of van kin­de­ren, geen ver­haal­tje bij bed­tijd, geen tv, geen inter­net. Er zomaar mee op te hou­den. Een­vou­dig stop­pen. To be or not to be. Gewoon blij­ven lig­gen. Op mijn rug.

[p.15 — Mis­schien wel niet — Jan­nah Loontjens]

Van­och­tend mocht ik na drie weken zomer­va­kan­tie weer naar kan­toor. Ik was lie­ver gewoon blij­ven lig­gen. Op mijn zij, want als ik op mijn rug lig ga ik snur­ken vol­gens Inge. Dan moet ik er als­nog uit. En kan ik net zo goed gaan werken.

Het viel ove­ri­gens ont­zet­tend mee. De dag vloog voor­bij. Wan­neer de vol­gen­de dagen ook zo snel voor­bij vlie­gen, dan is het zo weer vakantie.

~ ~ ~

UITGELICHT want SHARING is CARING

Nieuw blog­pro­ject — Tes­sa Heitmeijer

Het hangt blijk­baar in de boek­blo­gosfeer, want nadat ik zelf onlangs met mijn Read-a-long pro­ject van start ben gegaan, las ik dit week­end bij Tes­sa dat zij met iets soort­ge­lijks gaat beginnen:

Ik Twit­ter­de er al over, en ik maak­te men­sen al nieuws­gie­rig. Ik ben de afge­lo­pen weken bezig geweest met het uit­wer­ken van plan­nen voor een nieuw blog­pro­ject. Een blog­pro­ject dat mij maan­den­lang zoet zal hou­den. Een blog­pro­ject waar ik boven­dien ont­zet­tend veel zin in heb.
Het idee heeft zich nu dus­da­nig goed gevormd in mijn hoofd dat ik mijn nieu­we blog­pro­ject graag met jul­lie wil delen. Ik ga *denk­beel­dig trom­ge­rof­fel* elke maand een boek van …

En de rest mogen jul­lie zelf lezen op de site van Tessa.

3 reacties

Tessa 2 september 2014 Reageer

Bedankt voor het delen, Peter. Tof dat je meeleest!

Monique 13 oktober 2014 Reageer

Ohh, die afbeel­ding! Ik krijg spon­taan zin om zo in de tuin te gaan lig­gen, met bed en al, haha! Weer of geen weer.

Peter Pellenaars 19 oktober 2014 Reageer

Van­daag kon het nog met dit onge­woon aan­ge­naam okto­ber­weer, maar mor­gen­vroeg lijkt het me niet aan te raden.

Geef een antwoord