Monday Morning Blues…

Hoe vaak heb ik er niet naar ver­langd om zomaar te stop­pen. Om gewoon maar te bli­jven liggen. Niet uit bed te komen, niet te ont­bi­jten, niet naar school te bren­gen, geen werk, geen ver­gader­ing, geen crèche, geen school, geen eten, geen vra­gende blikken van anal­is­ten, of van kinderen, geen ver­haalt­je bij bedti­jd, geen tv, geen inter­net. Er zomaar mee op te houden. Een­voudig stop­pen. To be or not to be. Gewoon bli­jven liggen. Op mijn rug.

[p.15 — Miss­chien wel niet — Jan­nah Loon­t­jens]

Vanocht­end mocht ik na drie weken zomer­vakantie weer naar kan­toor. Ik was liev­er gewoon bli­jven liggen. Op mijn zij, want als ik op mijn rug lig ga ik snurken vol­gens Inge. Dan moet ik er alsnog uit. En kan ik net zo goed gaan werken.

Het viel overi­gens ontzettend mee. De dag vloog voor­bij. Wan­neer de vol­gende dagen ook zo snel voor­bij vliegen, dan is het zo weer vakantie.

~ ~ ~

UITGELICHT want SHARING is CARING

Nieuw blog­pro­ject — Tes­sa Heit­mei­jer

Het hangt blijk­baar in de boek­bl­o­gos­feer, want nadat ik zelf onlangs met mijn Read-a-long project van start ben gegaan, las ik dit week­end bij Tes­sa dat zij met iets soort­gelijks gaat begin­nen:

Ik Twit­ter­de er al over, en ik maak­te mensen al nieuws­gierig. Ik ben de afgelopen weken bezig geweest met het uitwerken van plan­nen voor een nieuw blog­pro­ject. Een blog­pro­ject dat mij maan­den­lang zoet zal houden. Een blog­pro­ject waar ik boven­di­en ontzettend veel zin in heb.
Het idee heeft zich nu dus­danig goed gevor­md in mijn hoofd dat ik mijn nieuwe blog­pro­ject graag met jul­lie wil delen. Ik ga *denkbeeldig tromgerof­fel* elke maand een boek van …

En de rest mogen jul­lie zelf lezen op de site van Tes­sa.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets