Sharing is Caring

Nor­maal schri­jf ik een blog­post. En daar hangt dan alti­jd ergens een blogroll1 onder met mijn favori­ete blog­gers die ik op de voet volg. Sinds kort2 ver­meld ik elke keer een blog­post die me is opgevallen en bijge­bleven. Want we ken­nen alle­maal het aloude mot­to: Shar­ing is Car­ing. (We zouden het alleen wat vak­er in de prak­tijk kun­nen bren­gen.)

Nor­maal gespro­ken.

Maar van­daag wijk ik van deze regel af. Geen blog­post met daar­na een uit­gelichte blog­post. Nee, van­daag sla ik de blog­post over en ga meteen naar de uit­gelichte blog­post. Wat zeg ik? Van­daag licht ik er een com­plete blog­ger uit!

En wel Ruud Kete­laar

UITGELICHT want SHARING is CARING

Ruud is bezig met een uiterst belan­grijke voet­tocht en deelt de voort­gang daar­van regel­matig op zijn blog. Voor van­daag staat er opnieuw een belan­grijke etappe op het pro­gram. Een­t­je waar­bij hij best wel een hart onder de riem kan gebruiken. Van­daar dat ik er even bij stil sta van­daag. Gewoon, omdat het kan. En ook omdat Ruud een onge­woon innemend per­soon is die wat mij betre­ft deze spe­ciale aan­dacht meer dan waard is. Ik heb hem IRL nu al twee keer mogen ont­moeten nadat ik hem op twit­ter tegen het ‘lijf’ ben gelopen en dat waren twee ont­moetin­gen met bij­zon­dere impact. Het smaakt nog alti­jd naar meer.

Op deze plaats wens ik aldus Ruud een voor­spoedi­ge reis toe en ik roep eenieder op om eens een kijk­je te nemen op zijn blog of om hem te vol­gen op twit­ter. En ga gerust met hem in gesprek. Dat zal hij leuk vin­den. Zolang je ‘m maar niet lastig valt met lijst­jes.

~ ~ ~


  1. Ook alti­jd al een blogroll op je blog willen hebben? Kijk dan hier voor een hand­i­ge instruc­tie. 

  2. Lees hier bij Elja meer over het hoe en waarom van deze uit­gelichte blog­posts. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets