Sharing is Caring

Nor­maal schrijf ik een blog­post. En daar hangt dan altijd ergens een blo­groll1 onder met mijn favo­rie­te blog­gers die ik op de voet volg. Sinds kort2 ver­meld ik elke keer een blog­post die me is opge­val­len en bij­ge­ble­ven. Want we ken­nen alle­maal het alou­de mot­to: Sha­ring is Caring. (We zou­den het alleen wat vaker in de prak­tijk kun­nen brengen.)

Nor­maal gesproken.

Maar van­daag wijk ik van deze regel af. Geen blog­post met daar­na een uit­ge­lich­te blog­post. Nee, van­daag sla ik de blog­post over en ga met­een naar de uit­ge­lich­te blog­post. Wat zeg ik? Van­daag licht ik er een com­ple­te blog­ger uit!

En wel Ruud Kete­laar

UITGELICHT want SHARING is CARING

Ruud is bezig met een uiterst belang­rij­ke voet­tocht en deelt de voort­gang daar­van regel­ma­tig op zijn blog. Voor van­daag staat er opnieuw een belang­rij­ke etap­pe op het pro­gram. Een­tje waar­bij hij best wel een hart onder de riem kan gebrui­ken. Van­daar dat ik er even bij stil sta van­daag. Gewoon, omdat het kan. En ook omdat Ruud een onge­woon inne­mend per­soon is die wat mij betreft deze spe­ci­a­le aan­dacht meer dan waard is. Ik heb hem IRL nu al twee keer mogen ont­moe­ten nadat ik hem op twit­ter tegen het ‘lijf’ ben gelo­pen en dat waren twee ont­moe­tin­gen met bij­zon­de­re impact. Het smaakt nog altijd naar meer.

Op deze plaats wens ik aldus Ruud een voor­spoe­di­ge reis toe en ik roep een­ie­der op om eens een kijk­je te nemen op zijn blog of om hem te vol­gen op twit­ter. En ga gerust met hem in gesprek. Dat zal hij leuk vin­den. Zolang je ‘m maar niet las­tig valt met lijstjes.


  1. Ook altijd al een blo­groll op je blog wil­len heb­ben? Kijk dan hier voor een han­di­ge instruc­tie. 

  2. Lees hier bij Elja meer over het hoe en waar­om van deze uit­ge­lich­te blog­posts.