De doos

Van­daag was ik heel wat van plan. Maar er is weinig van terecht­gekomen.

De dag begon ogen­schi­jn­lijk goed. Ik had besloten om voor de veran­der­ing eens uit te slapen en het rond­je hard­lopen lat­er op de dag te plan­nen. Rond half acht hield ik het echter niet meer vol in bed. Des­on­danks voelde het als uit­slapen. In de uren die vol­gden heb ik redelijk wat kun­nen lezen tot­dat ik besloot me te gaan omk­le­den voor een tocht­je richt­ing Hoen­der­loo. ’s Mid­dags zou daar het start­sein klinken voor de Hoge Veluwe Loop en enkele collega’s had­den zich ingeschreven voor de 10 km. Die wilde ik gaan aan­moedi­gen.

Voor­dat ik echter onder de douche kon stap­pen vroeg mijn Inge of ik wist waar een doos met onge­sor­teerde post stond waarin we spullen voor de belastin­gaangifte opz­ij had­den gelegd. Haar accoun­tant had een herin­ner­ing ges­tu­urd voor wat aan­vul­lende infor­matie en het werd tijd dat ze komende week hier op reageerde. Ik dacht het te weten.

Enkele uren lat­er was ik nog steeds aan het zoeken. En nu, ter­wi­jl ik dit schri­jf (het is 23 uur) hebben we de doos nog steeds niet gevon­den. Tij­dens de zomer­vakantie hebben we de werkruimte van Inge grondig over­hoop gehaald voor nieuwe vlo­erbe­dekking, air­co en een meer prak­tis­che inricht­ing. Het zou goed kun­nen dat de doos toen is verd­we­nen, of in ieder geval op een plek is gezet waar we bei­den geen idee meer van hebben waar dat was. Maar het vreemde is dat we bei­den ook het idee hebben de doos nog gezien te hebben na deze mini-ver­bouwing.

Tegen 15 uur was ik zo gefrus­treerd dat ik geen zin meer had voor mijn ver­plichte train­ingsrond­je van zestien kilo­me­ter. Tegen 16 uur was ik zo gefrus­treerd dat ik het huis uit moest en een rond­je hard­lopen was een uit­stek­end excu­us. Daar­na ben ik gaan koken (nadat ik uit­er­aard eerst gedouched had) en hebben we op ons gemak gegeten. Tij­dens het eten hebben we alle plaat­sen de revue lat­en passeren waar de doos eventueel zou kun­nen staan. Helaas waren dat tevens alle plaat­sen waar we van­daag al meerdere keren gekeken had­den.

Nu weten we het even niet meer.

doos

~ ~ ~

2 Comments

Wij hebben ons huis 7 jaar gele­den totaal ver­bouwd, hebben 4 maan­den in de car­a­van in de tuin gewoond. Ben zoveel kwi­jt­ger­aakt! maar bij het uit­pakken had ik wel ineens 6 tubes tand­pas­ta en 4 haar bors­tels en .……

Geef een reactie