Warm hè!

Mocht iemand er aan twi­jfe­len of 2014 als warm­ste jaar sinds mensen­heuge­nis de boeken in zal gaan, dan nodig ik die scep­ti­cus uit om eens een keert­je bij ons op bezoek te komen. Wij meten hier in okto­ber nog steeds de uit­zon­der­lijke tem­per­atu­ur van 40 graden Cel­sius in huis!

De eerlijkheid gebied ons wel te zeggen dat de gevoel­stem­per­atu­ur een stuk lager ligt. Zo laag dat mijn Inge deze week op een avond aan mij vroeg of de ver­warm­ing niet aan kon. Nou nee, dat ging dus niet automa­tisch gebeuren vol­gens de ther­mostaat. Ik stond er een tijd­je naar te kijken en besloot toen hand­matig de gewen­ste tem­per­atu­ur naar boven de veer­tig graden te bren­gen. Dat zou er voor moeten zor­gen dat de ver­warm­ing alsnog aan zou slaan. Dacht ik.

Helaas was er een begren­z­ing ingesteld bij 31 graden.

Het leek er op dat de ther­mostaat kapot was en de geme­ten 40 graden niet overeen kwam met de reële tem­per­atu­ur in huis. De vol­gende dag de lever­anci­er van het kast­je gebeld. Na 31 minuten in de wacht te hebben ges­taan (waar­bij ik me afvroeg wat de relatie met de begren­z­ing in de ther­mostaat zou zijn) werd ik vrien­delijk te woord ges­taan door een medew­erk­er die me wist te vertellen dat de ther­mostaat kapot was en de garantie ver­lopen. Een nieuwe aan­schaf­fen van het­zelfde type was niet mogelijk omdat de pro­duc­tie ervan al sinds 2010 was gestopt. Ook had­den ze er geen voor­raad meer van. Miss­chien kon ik mijn geluk op mark­t­plaats beproeven. Wat ze wel voor mij in de aan­bied­ing had­den was de opvol­ger XYZ-123 Superdeluxe met nog meer ToetersEn­Bellen. Alleen past die (vanzelf­sprek­end voegde ik berei­d­willig toe) niet op de aansluit­ing in de muur waar het oude kast­je op beves­tigd was.

Nadat ik hem uitvo­erig had bedankt nam ik afscheid van de medew­erk­er. Daar­na ging ik op zoek naar ver­warm­ingsin­stal­la­teurs in de omgev­ing van Arn­hem die hopelijk kun­nen helpen om ons door dit warm­ste jaar uit de geschiede­nis te lood­sen.

~ ~ ~

 • De Chronoterm IV is vol­gens mij nog steeds bij de Gam­ma en dergelijke gewoon te koop 😉

  Ik zelf ben echter overgestapt al een tijd gele­den op een andere Hon­ey­well, een mod­ulerend geval. Die zijn niet bij de Gam­ma te koop.

  • Haha, het is inder­daad de Hon­ey­well Chronoterm IV. Ik had wat rondgekeken op inter­net en zag zo snel niet dat ze nog te koop waren. Even los van het feit of we er nog een­t­je kun­nen kri­j­gen is Inge al ‘in de ban’ ger­aakt van een uitvo­er­ing die met zoge­naamde zones werkt, zodat we niet het hele huis lopen te ver­war­men.
   Ach, we zien wel. Het kan ook zijn dat die instal­la­teur komt aanzetten met de Chronoterm IV. Zijn we snel klaar 😉

 • Dit is nou zo’n post die de reden is… nee
  Een post als deze is de reden dat ik … nee
  Kijk. Peter. Posts als deze, daarom ben ik zo blij dat ik jou volg en je mag lezen. Gewoon geni­eten. Ook als is het, ver­moed ik, niet het type post waar jij het trotst op ben of het meest tevre­den. Het is het type post waar­van ik het meeste geni­et. 🙂
  (PS af en toe zit ik nog in de oude pete­pelmodus en denk ik: zou het waar zijn? Is het echt? Heeft hij het niet ver­zon­nen? Net als vroeger).

  • En een reac­tie als deze maakt me elke keer weer zo blij dat ik bli­jf schri­jven en posten. Natu­urlijk ben ik meer dan tevre­den wan­neer ik zo’n blog­post online zet. Ze horen hier thuis want het is de manier waarop ik denk en schri­jf. Het is alleen dat ik qua vari­atie ook ander werk wil posten. Maar daar­voor ont­breekt me vaak de tijd. En dan kan ik me daar aan gaan erg­eren en reageer ik me af door mijn andere blog­posts soms min­der te gaan vin­den. Wat niet zo is. Ze zijn gewoon anders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets