De kortste weg van UPC naar Apple

Even tussendoor. Op onze tv kun je met de afs­tands­be­di­en­ing een menu oproepen waarmee je andere aanges­loten appa­rat­en (zoals dvd-spel­er, Apple tv, etc) kunt selecteren. Nu is me het vol­gende opgevallen (al een behoor­lijk lange tijd gele­den, maar ik wilde eerst duidelijkheid hebben of het geen toe­val of inci­dent was):

Om van de UPC box naar de Apple tv te switchen moet je eerst één icoon­t­je naar boven en dan vier icoon­t­jes naar rechts. Wil je weer terug naar de UPC box dan is het logis­cher­wi­js eerst vier icoon­t­jes naar links en dan een­t­je naar bene­den.

Behalve als mijn Inge de afs­tandbe­di­en­ing in bez­it heeft. Dan is het bij haar vanu­it de UPC box allereerst vier icoon­t­jes naar rechts en dan nog een naar boven om bij de Apple tv uit te komen. En vol­gens diezelfde log­i­ca begint zij dus om eerst een icoon­t­je naar bene­den te gaan en daar­na vier keer naar links te klikken, wat haar weer bij de UPC box brengt.

Schema­tisch:

vraagstuk

Nu vraag ik me af of dit ver­schil in hoe je van UPC box naar Apple tv komt iets te beteke­nen heeft. Is de weg die Inge kiest kor­ter dan mijn weg? Ze doet dit niet zomaar, toch? Want ze heeft mij in het begin (toen ze nog niet gewend was aan de nieuwe tv) heel vaak van UPC box naar Apple tv zien gaan. En weer terug. Toch was het eerste wat ze deed toen ze zelf de Apple tv opzocht, om deze andere route te vol­gen.

Het is vergelijk­baar met ons ver­schil in opvat­ting hoe we vanu­it Arn­hem-cen­trum over de Nel­son Man­dela brug naar huis kun­nen rij­den. Ikzelf rijd bij de afs­lag naar het Gelre­dome naar rechts en dan naar links. Inge gaat richt­ing Gelre­dome en dan naar rechts. Zolang we niet samen rij­den is er niets aan de hand. Maar zodra we samen in één auto zit­ten en ook nog eens terugkomen vanu­it de stad is het hom­me­les. De span­ning loopt voel­baar op al voor­dat we halver­wege de Nel­son Man­dela brug zijn. Wie geeft toe? Mag de chauf­feur kiezen? En voor wie dan wel?

Om de proef op de som te nemen heb ik een keert­je (uit­er­aard zon­der medeweten van Inge) bei­de routes gere­den om de afs­tand op te meten. En wat denk je? Die van Inge is net iets kor­ter. Ik kon het eerst niet geloven en heb het toen voor een tweede keer gedaan. Met het­zelfde resul­taat. Tot nu toe heb ik het haar nog niet verteld. Bang dat ik ben dat zij ver­vol­gens ook gaat bew­eren dat haar manier om van UPC box naar Apple tv te gaan ook kor­ter is.

Maar dat kan toch niet?

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets