Denis Denis

Van­och­tend had ik in de auto op weg naar kan­toor een nieu­we radio­zen­der gevon­den: Freez FM (de opvol­ger van Arrow Clas­sic zo lees ik nu). Voor Mid­den, Oost en Noord Neder­land. Wat fijn was is dat ze de num­mers non-stop ach­ter elkaar afspeel­den. Alleen rond­om het hele en hal­ve uur recla­me en nieuws. Geen geleu­ter van een pre­sen­ta­tor die zich­zelf belang­rij­ker vindt dan de muziek.

Net voor­dat ik de par­keer­ga­ra­ge inreed en de ont­vangst spon­taan weg­viel begon Blon­die aan haar poging tot rap­pen in Rap­tu­re. Zon­der geluid neu­rie­de ik de solo tot een goed ein­de. En ik dacht, goh geen Denis Denis.

Deze avond lag de Vara gids op de deur­mat. Op de voor­kant Blon­die. Ik zei, hal­lo Denis Denis. En mijn Inge zei, ver­hip, ik zou nog steeds die gids opzeggen.

Na het NOS Jour­naal ging de tv uit en de radio aan. Per onge­luk op Radio 2 want dat is de lie­ve­lings­zen­der van de werk­ster. Denis Denis, klonk luid uit de spea­kers voor­dat ik snel door­zap­te naar Radio 6.

~ ~ ~